Category: Egyéb

A DUNAI HAJÓZÁS KÉZIKÖNYVE

A DUNAI HAJÓZÁS KÉZIKÖNYVE

Az Osztrák Víziútkezelő Vállalat, a via donau első ízben 2002-ben adta ki A Dunai Hajózás Kézikönyvét, amely 2013-ban már a harmadik kiadást élte meg. Hajósok és szállítmányozók számára éppúgy értékes, mint oktatók és kadétok számára, akik igénylik a rohamosan változó szakmai információk, a fejlődő és lüktető innovációk újabb forrását.

2013-ban elsőként a magyar Rádiós Segélyhívó és Infokommunikációs Országos Egyesület kapta meg a jogot, hogy magyar nyelven, saját szakmai tartalommal kiegészítve publikálja e rendkívül értékes, aktualizált gyűjteményt, amelyről az Európai Unió és a honi közigazgatás szakpolitikusai egyaránt elismeréssel szólnak. Átfogó képet nyújt a különleges hajós világ változásairól, a folyami áruszállítás átalakulásáról, az egyes térségek gazdasági potenciáljairól – mindezt a Duna alól, felől, mellől mutatva. A kézikönyv érdeklődést kelt és magával ragad, figyelmet követel és vitára ösztönöz, mert ez a dolga. Tanít és gondolkodásra, cselekvésre buzdít.

Dunára fel! Nem csak hajósoknak.

Kattintson a könyvre az olvasáshoz!


A könyv letölthető innen.
© RSOE, 2013
A könyv bármely részének vagy egészének felhasználása a kiadó előzetes engedélyéhez kötött.

Találatok: 126

Idei előkészületek

Balaton Újpest Duna

Talán még is sikerül idén közelebb kerülnünk célunkhoz, valószínű  hogy elindulunk 2013.10.22-én Kedden reggel Kalocsáig, így az első 150 km teljesül és ott fog telelni a hajó, utána májusban már onnan tudunk indulni a nagy Dunai hajóútra mely egyenlőre Görögország -ig fog tartani.

Az út nyomon-követhető az AIS készülékünk jóvoltából.

https://www.marinetraffic.com/ais/shipdetails.aspx?MMSI=243042492

https://ais3.siitech.com/VTSLite/AView.aspx

Találatok: 118

Leírás a Tiszáról

 

A Tisza

tisza_550

A Tiszáról röviden
A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962.2 km, a szabályozás előtt
1420 km volt.
A Tisza az Ukrajnában lev Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban ered Fekete- és
Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. A vízgyjt területe 157000 km2. A Visó torkolatától
63 km hosszan az ukrán-román határon folyik. Magyarországot a 744.5 fkm-nél éri el.
Tiszabecstl kezddik a 25.2 km hosszú ukrán-magyar határ. A Tisza mindkét partja
Szatmárcsekétl, a 719.3 fkm-tl magyar terület. A 643 fkm-tl, Lónyától 17.2 km-en újra az
ukrán-magyar határon, majd 5 km-en a szlovák határon folyik a 620.8 fkm-ig. Magyarországi
hossza 584 km. A 159.6 fkm-nél átlépi a szerb határt. A Tisza Slankamennél, az 1214.5 fkmnél
ömlik a Dunába.
A Tisza hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az ukrajnabeli Visó torkolatáig tart, nagy
esés, sekély víz folyó. A Fels-Tisza a Szamos torkolatáig (686 fkm) tart, 266.4 km
hosszú, a magyarországi rész csak 58.6 km. Magyarországon ez a rész a leggyorsabb, 3.5-5
km/h sebességgel folyik, 60-100 m széles és 1-2.5 m mély, a meder kavicsos, lejjebb
homokos. A víz tiszta, I. osztályú, de 2-3 °C-kal hidegebb mint a következ szakasz. A víz
járása gyors, órák alatt több métert áradhat, a víz zavarossá, hideggé válik. Nehézségi foka
ZWB-rl ZWC-re, Tiszabecsnél WW I. vadvízzé válhat, hirtelen árhullámra lehet számítani.
Tiszabecstl Szatmárcsekéig kezdknek nem ajánlott a vízitúrázás. A közeli hegyek és a
kanyargós partok miatt ez a szakasz nagyon szép és élvezetes túrázást nyújt.
Mellékfolyói: BP Túr (94.6 km), Szamos (415 km)
A Tisza alföldi szakaszának els része a Szamos-torkolattól Dombrádig terjed, 592 fkm. A
folyó szélessége 100-160 m, mélysége 3-5 m. A víz sebessége 2-3 km/h, nehézségi beosztása
ZWB, Záhonytól ZWA. Kezd vízitúrázók is használhatják. A Szamos szennyez hatása
miatt a víz II. osztályúvá romlik, de 3 °C-kal melegebb is lesz. A part homokos, fürdésre,
kikötésre alkalmas.
Mellékfolyó: BP Kraszna (193 km)
A 2. szakasz Dombrádtól a Tiszalöki-zsilipig (518.2 fkm) tart. A duzzasztóm lassító hatása
érvényesül. A víz tisztább, I. o., melegebb és mélyebb lesz (6-10 m). A folyó 160-200 m
széles, a part agyagos. A szél hullámkelt hatása érvényesül. Nehézségi foka ZWA.
Mellékfolyói: BP Lónyai-csatorna (46.6 km), Keleti-fcsatorna (98 km); JP Bodrog (magyar
szakasz: 52 km)
A 3. szakasz Tiszalöktl Kisköréig (403.2 fkm) tart. Szintén duzzasztott víz, mély, meleg,
lassú (1.1-1.4 km/h), partja iszapos. A Sajó torkolata alatt ismét II. o.-ra szennyezdik.
Tiszafüredtl tószer, e részén a szél hullámkelt hatása veszélyes is lehet.
Mellékfolyó: JP Sajó (magyar szakasz 125 km)
A 4. szakasz Kiskörétl a szerb határig (159.6 fkm) tart. Mindszenttl érezhet az újbecsei
(Szerbia) duzzasztás. A víz 150-250 m széles, 3.5-6 m mély, meleg és tiszta. A Maros
torkolata alatt is II. o. a víz minsége. A part homokos, Algyig fürdésre alkalmas
homokpadokat találni, lejjebb agyagos. Mindszent és Szeged között nagy meleg esetén a víz
elérheti a 27-28 °C-ot is. A vízszint ingadozása lassú, az árvízi magasság a 13 m-t is elérheti.
A víz sebessége 1.1-1.4 km/h.
Mellékfolyói: JP Zagyva (123 km); BP Körös (magyar szakasz 217 km), Maros (magyar
szakasz 50 km).
Hasznos tudnivalók
A Tiszán minden irányban bármilyen típusú csónakkal túrázhatunk. A hajóforgalom kicsi.
A Tisza zavaros és méy víz, a folyó medrét állandóan változtatja. A kanyarok bels
(domború) oldalán lev homokzátonyok is hirtelen mélyülhetnek. Aki nem tud úszni, viseljen
mentmellényt! A folyót átúszni, ittasan evezni és fürödni tilos és életveszélyes. Ne fürödjünk
hidak, zsilipek, kompok, szivattyúk közelében, örvényes helyen, és ott, ahol azt tábla tiltja! A
magas partok közelében óvatosan haladjunk, mert bármikor nagyobb mennyiség föld,
homok, fa zuhanhat ránk.
A kompkötelet ne fogjuk meg, mert sérülést és borulást okozhat! A hajók eltt 300 m-nél,
mellettük 30 m-nél nagyobb távolságra kell elhaladnunk.
A kikötött hajók, uszályok és úszó vízkivételi mvek mellett a víz felli oldalon haladjunk el,
mindig azon az oldalon, ahol a piros-fehér zászló, tábla vagy fény van! A piros jelzés
oldalon elhaladni veszélyes és tilos.
Ugyancsak figyeljük a hajóhidak jelzéseit is; áthaladás a táblával jelzett nyílásban. Itt
nincsenek kötelek, máshol lehetnek, ezért ott veszélyes az áthaladás. Minden esetben tartsuk
be a hídszemélyzet utasításait!
Halászni, horgászni csak az idevonatkozó rendeletek betartásával lehet. A varsákat, hálókat ne
bántsuk!
A Tisza június közepe után “virágzik”, ez a kérészrajzás. A Fels-Tiszán még elfordulhat a
délutáni-esti órákban. Sok a bögöly és a szúnyog.
Minden tiszamenti faluba jár autóbusz és ott vegyesbolt, kocsma is található. Hétköznap a
boltok általában reggel 7-10 és 14-18 vagy 16-19 óra között vannak nyitva, szombaton
azonban csak déleltt. A kocsmák este 20 óráig, az éttermek, cukrászdák délben és
ünnepnapokon is nyitva tartanak. Zöldség és gyümölcs beszerzése rendszerint magánházaknál
lehetséges.
A vízitúrázók a víz partján az 50 m-es sávban táborozhatnak, kivéve a helységek belterületét,
vagy ha a közelben kemping van, és ahol ezt tábla tiltja. Ajánlatos az állatok által használt
utakat, legelket és itatóhelyeket elkerülni.
Mindenhol védjük a természetet, távozáskor a területet állítsuk vissza az eredeti állapotába, a
szemetet égessük, illetve ássuk el! [Az égetés a papírra és a polietilénre, az ásás a szerves
hulladékokra vonatkozik. Fémet, egyéb manyagot tessék csak szépen elvinni a legközelebbi
kukáig! (*Döme*)] A tüzet vízzel oltsuk el, és földdel takarjuk le! Szemetet vízbe ne
dobjunk! rizetlenül ne hagyjuk a felszerelésünket!
Az Alföldön a nyár forró, a leveg 20-35 °C, a víz 18-24 °C, áradáskor 12-15 °C-ra hl, de
mértek már 28 °C-ot is. Július végétl szeptember közepéig ritkán esik, de hetenként egy
záporra, zivatarra számíthatunk.
A Tiszában 45 fajta hal él. A legismertebbek, a békés halak, a kecsegék már csak a Fels-
Tiszán élnek, a duzzasztott vizet nem kedvelik. A márnával hasonló a helyzet. A ponty, az
ezüstkárász és a dévér gyakori. A ragadozók közül a harcsa óriásira n, a holtágakban a
törpeharcsa gyakori, a domolykó, a csuka már csak a Fels-Tiszában van, nemrégen
telepítették be a busát és az amurt, valamint az angolnát.
Gyakoriak a löszfalakban a partifecskék, az ártéri fákon a gémtelepek.
A határvíz közlekedés szabályai:
(engedély nem kell)
Táborozási szándékukat indulás eltt a rendrségen, vagy a határrségen jelezzék! Kötelez a
saját nemzet zászló viselése, a hajó nyilvántartási száma, vagy a tulajdonos nevének és
címének feltüntetése. Csak nappal evezhetünk, a BP-tól 30 m-re távolodhatunk el.
Távcsövezni, fényképezni és átkiabálni, a hajót a vízparton rizetlenül hagyni tilos. [Ó, ez
még az “átkosban” íródott. (*Döme*)]

 

Tisza – kilométer mutató

Tiszabecs és Tokaj között

Jelmagyarázat

közért élelmiszerbolt
TKL torkolat
hajóállomás
vasútállomás
ÜH üdülőhely
CSH csónakház
ÉT étterem, kajálda
HÍD híd (közúti)
VHÍD vasúti híd
{ eleje, kezdete (éljen a vi editor és a ~)
} vége
||| gát
XXX nem evezhető
CSAT csatorna
VAD Vadkemping
FIZ Fizet“s kemping
CAM FIZ vagy VAD
RÉV személyszállító átkelő
KOMP átkelő
KKOMP köteles KOMP
PHÍD pontonhíd
JP jobb part
BP bal part
?P valamelyik part

Kilométer mutató

744,8 itt lép be a Tisza hazánk területére. BP Magyarország { JP Ukrajna
744,5 BP Tiszabecs
744,2 BP vízmérce (-194/+680 cm), alatta szálljunk vízre! A víz sodrása nagy.
740,2 BP Kerüljük el az úszó szivattyútelepet, mert a víz alája sodorhat! A szigeteket a BP ágban kerüljük!
733,5 BP Milota
732,3 SZIG, BP ágban kerüljük{
731,8 SZIG}
731,5 BP 1 km Tiszacsécse
727,5 BP Tiszakóród
727,2 JP TKL Borsava
724,0 BP TKL Túr bukó |||, 3-5 méteres mesterséges vízeséssel!
720,0 BP Szatmárcseke
719,3 BP homokos strand, JP ukrán határ }
717,7 BP a hajdani vízkivételi mű tornya, TKL CSAT
712,0 JP Tarpa 2 km-re, A gátőrháztól mehetünk be a faluba.
707,4 BP TKL Holt-TúrNagyar 1.5 km-re.
705,4 BP Kisar gátőrház, 7 ágy, 35 fő sátorhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
705,0 HÍDJP TivadarFIZ ÜH üdülők, halászcsárda, CAM, kitűnő strand, BP Kisar
704,8 SZIG {, felette nagy zátony BP XXX
703,8 SZIG }
703,5 JP homokos strand és VAD
702,0 BP Igonyának nevezett homokos, kedvelt VADJP nagy örvények
701,4 JP Gulács, strandtól 1 km-re. A folyó sekély.
689,6 BP SZIG { BP VF XXX
689,3 BP SZIG }
688,6 JP Jánd. Közeli üdülőtelep, sok fürdőző, evezős és motorcsónak.
688,2 BP TKL Túr-belvízi-fő-CSAT, alig látszik.
686,0 BP TKL Szamos, Meleg, szennyezett víz.
685,1 JP homokpad, a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai strand, FIZÉT, lángossütő, diszkó, vízirendőrőrs, tábor, CSHÜH, melegvízes strand, közért
684,5 BP Vásárosnamény . 80 főre sátorhely és lakóhajón 70 ágy (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
684,4 HÍDVásárosnamény 1.5 km. Szálloda, közért. A kanyar után a Tisza széles és sekély, a JP-n veszélyes sarkantyúk.
682,3 BP TKL Kraszna-CSATJP több sarkantyú. A csatornán 1 km a város.
681,0 BP 1 km Kisvarsány
680,1 SZIG, BP ágban haladjunk!
676,2 JP Tiszaszalka
674,4 JP Tiszavid
675,0 JP BP homokpadok
674,0 BP 2km Varsánygyüre, Gyakori a szembeszél, É-ÉK-i irányból fújva 30-50 cm-es hullámokat kelt.
668,6 KOMPBP 1.5 km AranyosapátiJP Tiszaadony. Itt rakják uszályba a barabási követ.
662,0 JP 1,2 km Tiszakerecseny
659,0 BP 500 m Újkenéz, homokpadra épült
658,0 BP 800 m Mezőladány, temploma a vízről is látszik,
656,0 Benkig kitűnő, hosszú föveny {
655,0 JP 2 km Mátyus
653,0 BP 500 m Benk, a Tisza egyik legszebb része, Az éles kanyarban örvények vannak, emiatt több haláleset történt! föveny }
652,6 BP Benk KKOMP drótkötele belóg. Partközelben haladjunk!
650,8 KOMPBP 1 km TiszamogyorósCSH a komp alatt, ez kijelölt CAM 20-25 főnek szállást is tudnak adni. Mándok 3 km-re van. JP 1 km Lónya. Fekete viperával is találkozhatunk; ne bántsuk, védett!
645,8 BP 2 km Eperjeske
643,0 JP ismét Ukrajna területe {, ügyeljünk a szabályokra, csak BP haladjunk, a határőrök utasításait tartsuk be!
641,3 VHÍDBP határőrség
640,0 BP 500 m Tiszaszentmárton
635,9 JP TKL Csaronda-patak, zsilip és szivattyútelep-ház.
632,8 BP Zsurk
628,8 VHÍD, alatta örvényes.
627,8 HÍD, vízmérce (-309/+751 cm).
627,7 BP Záhonyi gátőrház, 6 ágy (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
627,4 BP ZáhonyÉTközért, rendelő
625,8 JP Magyar-szlovák-ukrán hármas határpont, JP 5 km-es szlovák határszakasz {
624,4 JP strand, még Szlovákiához tartozik.
622,0 BP Györöcske
620,8 JP csíkos tetejű kis ház után határvíz }.
619,0 BP Tiszabezdéd a víztől 3 km-re,
616,6 KKOMP. Vigyázzunk, víz alatti drótkötele is van! BP Tuzsér 500 m, a parton üdülők, CSH, büfé, VAD, a faluban közértJP 1.5 km-re Zemplénagárd. Innen K-re találhatók a szabolcsi almaültetvények.
612,4 BP 1.5 km Komoró. Mindkét parton szép VAD
606,0 JP 1.2 km RévleányvárBP homokos strand.
605,1 KOMPBP TKL CSAT, 2 km Szabolcsveresmart.
601,4 JP szivattyútelep
597,3 BP a meredek part tetején a Füzes csárda, kikötés a ladikoknál. Tiszakanyár. JP ligetes legelők, VAD
593,1 BP vízmérce (-206/+890 cm). Dombrád. Vízirendőrőrs. JP kitűnő homok, kedvelt fürdőhely és VAD
592,0 PHÍD, Egymástól legalább 10 m-re haladjunk! A BP közelében, általában a 3. nyíláson, a tábla alatt, vagy a hídőr utasítása szerint haladjunk át! Vigyázzunk, mert a pontonok között felgyorsul a víz, a többi nyíláson pedig alacsonyan kifeszített drótkötelek vannak! Az átjáró magassága 0.8-1.2 m.
591,6 BP vízisport- és üdülőtelep, CAM, halászcsárda, a lépcsőknél strand, közértFIZ
591,0 JP Cigánd, étterem, közért,
584,3 gyalogrév
583,3 JP 1 km Tiszacsermely, homokos parttal.
578,8 BP TKL Tiszaháti-CSAT, előtte CAM, a gáton túl 300 m Halásztanya gátőrház, 6 ágy, 30 főre CAM sátorozóhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza), 400 m-re halászcsárda, közért és Tiszatelek.
578,0 BP jó VAD, ivóvíz nincs,
576,0 JP 500 m Tiszakarád, étterem
575,0 BP jó homokos strand, A gáton túl CAM, ivóvíz, büfé, JP dióliget.
569,0 BP TKL Belfő-CSAT, 1896-ban épült gőz-szivattyútelep, kéménye 42 m magas. Ivóvíz. Tiszaberceli gátőrház, 3 ágy, 150 fő sátorhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
568,9 BP vízmérce (-147/+878 cm)
568,6 KOMPBP Tiszabercel. Horgásztanya, 20 főre szállással. 3 km Paszab.
566,5 JP TKL Tiszakarádi-fő-CSAT. A gáton túl régi szivattyúház, kéménye a vízről is látszik.
565,0 BP a lépcsőnél halásztanya, védett erdővel,
564,3 JP magas fákon szürkegém-telep.
563,0 BP homokos strand, VAD, a löszfalban nagy számban fészkel partifecske és gyurgyalag, Fülemüle, harkály, rigó és füzike is látható.
558,9 BP TKL Lónyai-fő-CSAT, szennyezett víz, felette homokos strand. Gávavencsellő
558,5 KOMPBP kisvasúti végállomás, halászcsárda
558,4 HÍD maradványok, JP üdülőtelep, cukrászda, 2.3 km Kenézlő.
557,7 KOMPBP Balsa
555,0 BP a domb mellett a kis homokpart jó kikötőhely, Szabolcs, 500 m-re Közép-Európa legnagyobb földvára 896-ból.
553,1 JP 600 m Zalkod.
551,4 JP kicsiny szélvédett VAD
549,4 BP Timár
548,5 KOMP, árvíznél nehéz a medret követni, ezért a Tokaji-hegy irányába haladjunk!
543,7 JP TKL Bodrog
543,6 HÍD, alatta BP FIZ, a fürdés tilos. JP Tokaj. A Bodrog torkolatában szálloda, csónakkölcsönző, mellette művésztelep.
543,1 VHÍD, alatta BP strand, üdülőtelep, JP vízirendészet és vízügyi szakaszmérnökség, vízmérce (-184/+880 cm)

Forrás: Dömötör Ákos

A Tisza – Tippek vízitúrázóknak – Umann Kornél

https://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/turizmus/vizitura/html/index.htm

Találatok: 1091

Dunai hajóút Idei indulás elhalasztva

Dunai hajóút indulás

Sajnos idén nem sikerül elindulni a Dunai hajóútra, bár még semmi sem kizárt. Nagy valószínűséggel 2014 Májusában lesz az indulás. Elég sok előre nem tervezett dolog jött közbe a Sió -tól kezdődve (mivel nem engedtek le rajta a merülésünk miatt) és egy nagyon kedves barátom aki elkísért volna az út egy részén halála miatt. Ezen kívül villamossági és egyéb problémák is akadtak, de hogy öröm is társuljon a sok gondhoz nehézséghez, közben a családom bővülésnek indult Januárban várjuk második gyermekünket, a csapat sem úgy alakult hogy lett volna megbízható útitárs, szóval egyenlőre jövő Május előre láthatólag az indulás.

Kazan-szoros-09.jpg

Találatok: 101

AIS nyomkövető rendszer

Tegnap sikeresen telepítettem az AIS transponder-t mely most már valós adatokat mutat, természetesen a cikket a secron netvadász készülékével írom 🙂

ais

Találatok: 2061

Új Duna-hidat adtak át Románia és Bulgária között

Új Duna-hidat adtak át Románia és Bulgária között

duna-híd, románia, bulgária

Megnyitották a Duna-hidat a délnyugat-romániai Calafat és a bulgáriai Vidin között pénteken. A csaknem negyedmilliárd eurós beruházás – három éves késéssel – uniós támogatásból, illetve bolgár, román és német költségvetési forrásokból valósult meg.

A 470 kilométer hosszúságú folyami határszakaszon eddig egyetlen híd kötötte össze Romániát Bulgáriával, az 1954-ben megépült Giurgiu (Ro) – Rusze (Bg) híd. A két kilométeres új függőhíd a négyes páneurópai közlekedési folyosó déli szárnyát nyitja meg a Drezda-Budapest-Krajova (Craiova)-Szófia-Isztambul útvonalon, és több órával lecsökkenti a romániai tranzit-időt, mivel az áthaladó kamionoknak már nem kell Bukarestet is érinteniük.

A hídon menetirányonként két sávos. Az áthaladó személygépkocsiknak hat eurós díjat kell fizetniük, a súlyosabb járműveknek pedig – tömegük függvényében – nagyobb, 37 euróig terjedő összeget. A bevétel 87 százaléka a bolgár, a többi a román felet illeti, mivel a bolgár hozzájárulás (60 millió euró) kétszerese volt a románnak. A hídon gyalogos- és kerékpársávot is kialakítottak: nekik ingyenes az átkelés. A vasútvonalat még nem nyitották meg a hivatalos hídavatón, amin Johannes Hahn regionális politikáért felelős uniós biztos, valamint Victor Ponta román és Plamen Oresarszki bolgár kormányfő volt jelen.

K AP20130614086

Fotó: Valentina Petrova

A román és bolgár sajtó a napokban ünneprontó kommentárokat közölt arról, hogy az új híd valójában egy sziget, mert hiányzó infrastruktúra-hálózatok között teremt összeköttetést. A hídhoz nemhogy autópálya nem vezet még, de román oldalon a Krajova – Calafat országút is tele van kátyúkkal, és Krajova körgyűrűje sincs még befejezve. Bolgár becslés szerint az első évben 100 ezer gépjármű halad át majd át a hídon, később a forgalom elérheti a napi 8400 járművet.

Találatok: 48

Júliusi indulás

Reményeim szerint végre július elején kezdetét veheti a Duna túra vitorlással  mely,  Újpest -ről indul és egyenlőre Magyarország, Szerbia, Románia, Bulgária, Törökország, és Görögország a végcél. Az útra féláron 25 euró /fő /nap áron lehet még csatlakozni, ehhez jön még hozzá az étkezés amennyiben közösen oldjuk meg és az üzemanyag költség ami megoszlik egységesen, esetleg kikötő és hatósági díj. A török vízum Interneten megkérve kb 20 dollár a belépésnél kérve kb 20 euró. Helyfoglalás 06703125626 info@dunaihajout.eu

Burgas Budapest repülőjegy már 10 000 ft-tól https://wizzair.com/hu-HU/TimeTable/Budapest/Bourgas

Ma kaptuk a jó hírt részlegesen feloldották a hajózási tilalmat:

https://www.nkh.hu/Hajozas/Kozlem/HSZH/Hajs%20Hirdetmnyek/032_Du_2013.pdf

ujpestg

Találatok: 50

Vitorlással kerülte meg az Alpokat

Vitorlással kerülte meg az Alpokat

badacsonyi-hajo-elban

MTI

Elba szigetéről indulva a Földközi-tengeren, majd a Rhone-on, a Rajnán és a Dunán keresztül Gönyűig hajózott le Kárpáti Lajos és két társa a Mona nevű vitorláson kiemelés nélkül öt hét alatt. A nyugdíjazása előtt diplomataként dolgozó hajóskapitány a költségeket mérlegelve döntött úgy, hogy olcsóbb és nem utolsó sorban izgalmasabb lenne lábon hazahozni a vitorlást.

“Mona a Földközi-tengeren telelt át, és amikor a hazaútját terveztem, rájöttem, hogy nem minden nap kelhet át az ember az Alpokon” – idézte fel a kalandot Kárpáti Lajos, aki április 6-án indult útnak két társával, Kötél Jánossal és Pettenkoffer Sándorral az Elba szigetén fekvő Portoferraio kikötőjéből.

Elba szigetéről Korzikára egynapos vitorlázással gyorsan átértek, onnan Marseille-be azonban két-három méter magas hullámok között kellett megtenni az utat. Ezután a Rhone, a Saone és a Doubs franciaországi folyókon, a Rhone-Rajna-csatornán felhajózva, a Rajnán és a Rajna-Majna-Duna-csatornán átkelve a Dunán érkeztek el Gönyűig, ahol korábbi terveik ellenére ki kellett emelni Monát a vízből, így Badacsonyt már nem a Sió-csatornán és a Balatonon, hanem közúton érte el a vitorlás.

“Leginkább a folyókon fölfelé volt nehéz a közlekedés. Előfordult, hogy csak három kilométer/órás sebességgel tudtunk haladni, hogy a motort ne terheljük meg nagyon” – idézte fel Kárpáti Lajos.

“Egyik legizgalmasabb élményünk Franciaországban esett meg, amikor egy csatornából kifelé jövet fennakadtunk a Doubs folyón egy kavicságyon, Dole városa előtt. A kikötő 500 méterre volt, de segítség nélkül nem tudtuk elérni, így a vízen kellett éjszakáznunk. Reggel egy evezős pár jött arra, akik megígérték, hogy hoznak segítséget. Nem sokkal később többedmagukkal tértek vissza, a végén a szárazföldről egy kilenctonnás traktorral sikerült kivontatni minket. Partra érkezésünket követően vendégül láttak és megmutatták az egész várost” – elevenítette fel emlékeit a kapitány.

A Mona egy 10,30 méter hosszú, 3,30 széles, 7 tonnás, 1,7 méterre lenyúló tőkesúllyal rendelkező vitorlás.

“Hasonló nagy túrát már nem tervezek, de ha tehetem, a Dunán lemegyek az Al-Dunára, át a Fekete-tengerre, onnan a Boszporuszra és akkor a görög szigeteken elhajózgatok egy kicsit. Erre néhány évet még várni kell ugyan, addig a Balatonon fog szolgálni Mona” – mondta Kárpáti Lajos.

Találatok: 32

Balaton Újpest hajó Szállítás

Eljött szerencsére az idő, és megtörtént a hajó átszállítása Újpestre a Dunára

www.hajoszallitas.eu

Tegnap eléggé lefáradtunk, ébredés reggel 5 órákkor, pénteken átálltunk a https://vitorlazose.hu/ kikötőjébe mivel a Marina Fűzfő weboldalas árai és a tényleges díjak között enyhén szólva 3 szoros eltérés mutatkozott. Szombaton reggel elkezdtük leszedni a vitorlákat és felkészülni a daruzásra 8 óra körül megérkezett Szilárd és elkezdődött az árboc kiemelése, kb 9:30-ra megvoltunk a hajó trélerre tételével. Dél körül már Újpesten voltunk itt sem tartott sok ideig mire vízre került a hajó Gábor nagyon precízen megoldotta a daruzást. (kár hogy a fuvardíj kb 30e több lett mire Újpestre értünk sajnos ennyire romlik a forint) Lekötöttük a hajót és 16:00 óra körül még megnéztük egy kedves ismerősünk hajóját melyet akkor géleztek https://www.tarakona.hu utána indultunk vissza Miskolcra 18:30 körül értünk haza, akkor még feltöltöttem a képeket és beestünk az ágyba. Most már tényleg csak apróságok vannak amiket csinálni kell a hajón és 20.-án reméljük el tudunk indúlni a Dunai túránkra és végig tudunk hajózni Görögországig.

Videó a daruzásról_1

 

Balaton Újpest Duna SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 2013-06-01 13.43.44 SAMSUNG SAMSUNG 2013-06-01 13.41.34 SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG 2013-06-01 13.40.06 SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG SAMSUNG

Találatok: 63

Tervezett szállítás és indulás

Június elsején átvitetjük a hajót kamionnal Újpestre, mivel a Sió hajózás továbbra is reménytelen, és Június huszadikán reményeim szerint végre nekilátunk a nagy kalandnak ami a Duna teljes szakaszát érinti. Az útra még lehet jelentkezni hetes váltásokban. Lehetséges Bulgáriánál is kikötünk Burgasz -ból 13000 ft a repülőjegy Budapestig.

 

ujpestg

Kep1

 

Találatok: 22

Egy hete nyitva a Sió Csatorna

 

A Balatoni átlag  vízszint továbbra is 125 cm pedig a Sió zsilip már egy hete nyitva van.

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

SAMSUNG

 

 

Találatok: 30

Májusi indulás

Terveim szerint május elsején szerettem volna elindulni a Dunai túrára, de egyenlőre sem a csapat sem a vízállás nem teszi lehetővé az indulást.

A Sió bár már nyitva van hajózás egyenlőre május 6 és 10 között lehetséges, viszont a mederben csak 110-118 cm víz lesz ezért az 1.60-as merüléssel sajnos nem tudunk a Sión hajózni. Ezért átvittük hétfőn a hajót Balatonfűzfőre itt ha adott a csapat bármikor át lehet daruzni a hajót kamionra és átvinni a Dunára, ha mégis a Sión átengednének akkor is le lehet az árbocot daruzni és el lehet indulni Siófokra kb 2-3 óra az út. Tehát egyenlőre sajnos továbbra is várakozás.

Jelentkezni az alábbi telefonszámon lehet:

06703125626

Gergely Zsolt

Találatok: 36

Balaton: 124 centi a vízállás, megnyitották a Sió-zsilipet

Balaton: 124 centi a vízállás, megnyitották a Sió-zsilipet

balaton, 124 centi a vízállás, megnyitották a sió-zsilipet, siófok, balaton-víz, sió csatorna, Országos Vízügyi Főigazgatóság, meteorológiai előrejelzés
SIÓFOK | Százhuszonnégy centiméteres vízállásnál kedden délután megnyitották a siófoki Sió-zsilipet. A „jeles eseményre” több érdeklődő gyűlt össze a Sió-csatorna partján, s fotózták, videózták, ahogyan folyni kezd a Balaton-víz a Sióba.

– Tovább már nem lehetett várni a hét második felére jelzett esőre és szélre tekintettel – indokolt a zsilipnél Molnár Béla, az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) főigazgatója. Mint ismert, a Balaton felső szabályozási szintje 110 centiméter, azt már tizennégy centivel túllépte a vízállás. Utoljára 2010 decemberében volt ennél magasabb, akkor 129 centiméter.
– A lehető legkisebb mértékű vízeresztéssel kezdünk – folytatta a főigazgató. – Másodpercenként öt köbméterről egyelőre tizenötre növeljük fokozatosan a mértékét, de harminc fölé semmiképpen sem szeretnénk menni.

A siófoki zsilip elméleti maximális kapacitása egyébként nyolcvan köbméter másodpercenként. Molnár Béla azt ígérte: úgy eresztik a vizet, hogy egy, az átlagosnálszárazabb nyár esetén se csökkenjen a vízállásszámottevően a felső szabályozási szint, azaz 110 centiméter alá. Egyelőre három hétre tervezik a vízeresztést, közben hetente elemzik a meteorológiai előrejelzéseket és hidrológiai modellek segítségével döntenek a vízszintszabályozás további feladatairól. – A Sió mellékágain (így a Kaposon és a Nádor-csatornán) a belvízszint csökkenése, valamint a siófoki mederszakasz stabilitásának a helyreállítása egyaránt lehetővé teszi a nyitást – tájékoztatott. – A 110 centis felső szabályozási szinthez képest mostanáig „betárazott” vízmennyiség már lehetővé teszi, hogy a tó vízszintje megfelelő magasságban tartható legyen egész nyáron. Nincs ok tehát aggodalomra a szezon miatt.

 124 centi a víz, megnyitották a Sió-zsilipet124 centi a víz, megnyitották a Sió-zsilipet

A Balaton jelenlegi vízállása 86 centivel magasabb a tavaly őszinél, ez a plusz vízmennyiség tizenhárom Velencei-tónak felel meg. A két vízállás közötti térfogatkülönbség 500 millió köbméter.

Molnár Béla hangsúlyozta: ha nem nyitják ki a zsilipet, akkor a következő napokra előre jelzett eső és szél esetén a víz időszakosan elönthetett volna egyes, mélyebben fekvő déli parti területeket. A jelenleginél magasabb vízszinttartást az teszi lehetetlenné, hogy az említett déli parti területek 130-140 centis magasságra épültek az előírt kétszáz centi helyett. A szakemberek szerint egyébként szükséges volna a Sió-csatorna vízlevezető kapacitásának a növelése, ez a 2014 és 2020 közötti uniós fejlesztési ciklusban valósulhat meg pályázati támogatás esetén, akár csak a kritikus déli parti részek csapadékvíz-elvezetésének a megoldása, továbbá a partvédelem és a parti sétányok magasabb szintre emelése. 

A Balaton várható vízállása
május 15. 122 cm
május 31. 119 cm
június 15. 115 cm
július 5. 110 cm
Forrás: OVF

Találatok: 24

Megkezdték a Balaton leeresztését

Két év után először nyitották meg a siófoki zsilipet, mert folyamatosan emelkedik a tó vízszintje, és péntekre további esőt várnak.

A Balaton vízállása hétfőn megközelítette a 125 centiméteres, már kritikusnak számító magasságot – közölte az Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF). Apasztani kell a tavat, mert a vízszint valószínűleg tovább emelkedne, és péntekre további csapadékot jelez előre az Országos Meteorológiai Szolgálat. A nyári szezon elején a 110 centiméteres vízállás az optimális a vízügyi szakemberek szerint, ezt pedig már április 15-én elérte a tó.

Az OVF a siófoki vízleeresztő zsilip megnyitásával kezdte meg a tó vízszintjének csökkentését, kedden 13 órakor. Másodpercenként öt köbméter víz folyik át a zsilipen, ez az érték 15 köbméter/másodpercre nő majd (a zsilip teljes áteresztő kapacitása 80 m3/s). A tervek szerint három hétig lesz nyitva a zsilip, de ez függ a csapadék mennyiségétől.

A Balaton nagyon jó állapotban van hidrobiológiai és turisztikai szempontból egyaránt – mondta korábban G. Tóth László, az MTA Balatoni Limnológiai Intézetének vezetője az [origo]-nak. Az esők felhígították a tavat, így a víz nagyon tiszta, magyarázta a szakember.

 

sio_zsilip

Találatok: 47

Balatonaliga – Balatonfűzfő

Tegnap 2013.04.29 végre eljött a daruzás pillanata, szerencsére mindenhol sikerült a kifolyók cseréje nem engedi a vizet a hajó a töm szelence is jól sikerült.

A Feleségem rengeteget segített, és a Secron netvadász készlet most is nagyon jól dolgozott:)

Ezért áthajóztunk Aligáról Fűzfőre az út nagyobb részét vitorlával tettük meg igaz másodfokú viharjelzésbe de a végén már motoroztunk.

Még mindig a Sió megnyitásában bízunk ezért jelenleg ez befolyásolja az indulást és egy megbízható csapat is jó lenne.

Miután átértünk kikötöttük a hajót elintéztük a formaságokat visszabuszoztunk az autóért Aligára aztán már éjjel 11-re itthon is voltunk 🙂

aliga-fuzfo

Találatok: 26

Secron netvadász készlet

Köszönjük a Secron Kft-nek hogy szponzoráltak egy netvadász készlettel,

mindenkinek csak ajánlani tudom a szinte semmi térérő egyszerre majd 100% -os jelre vált

sőt a túlpart wifi jelét is tudjuk fogni 20-30 %-os térerővel telepíteni pedig csak pár perc.

Természetesen ezt a cikket is így írom eddig a leveleim sem tudtam letölteni csak szakadozva,

most stabil a térerő.

https://www.secron.hu

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

Találatok: 57

Elérte a Balaton a 115 cm átlag vízszintet, lesz e vajon Sió Csatorna megnyitás?

Elérte a Balaton a 115 cm átlag vízszintet, lesz e vajon Sió Csatorna megnyitás?

442550
Siófok
Balaton
117
120
122
5
//
8,2
jégmentes
442632
Balatonakali távj.
Balaton
114
116
116
2
//
7,7
//
442633
Tihany Rév távj.
Balaton
117
117
118
1
//
6,8
//
442600
Balaton átlag
Balaton
114
//
115
1
//
//
//

https://www.hydroinfo.hu/Html/hidinfo/tavak.html

2013.04.14 már 118 cm a Balaton vízállása

HIDROLÓGIAI ADATOK
Észlelés: 2013. április 14.
Állomáskód
Állomásnév
Tó neve
Vízállás [cm]
Változás 24 óra alatt [cm]
Vízhozam [m3/s]
Víz- hőmérséklet [°C]
Jégállapot
tegnap
ma
reggel
este
reggel
442613
Fertörákos
Fertö-tó
88
//
88
0
//
11,6
//
442558
Agárd
Velencei-tó
161
161
161
0
//
11,7
//
442550
Siófok
Balaton
120
120
120
0
//
9,2
//
442632
Balatonakali távj.
Balaton
117
117
118
1
//
9,1
//
442633
Tihany Rév távj.
Balaton
118
118
119
1
//
7,7
//
442600
Balaton átlag
Balaton
117
//
118
1
//
//
//

Találatok: 41

A Balatonnál felkészülnek a Sió-zsilip megnyitására

A Balatonnál felkészülnek a Sió-zsilip megnyitására

A Balaton vízszintje az esőzések hatására esetenként napi két centimétert is emelkedik, ezért a Közép-dunántúli Vízügyi igazgatóság szakemberei megkezdték a felkészülést a Sió-zsilip megnyitására, amire április végén, májusban lehet számítani.

sio_zsilip2013.04.02 17:11MTI

Csonki István, a vízügyi igazgatóság vezetője közölte: a Balaton vízszintje kedden 101 centiméter volt, két centimétert emelkedett az előző nap mért, átlagolt adatokhoz képest. Hasonló gyarapodásra a következő napokban is lehet számítani, mivel a tóba vizet szállító Zala folyón újabb árhullám várható, amit a Kis-Balaton nem tud már tárolni. A Balaton vízgyűjtőjének talaja is telített, vagyis további vízelvezetésre nem képes, így ez a csapadék is a tóba érkezik.

Mivel a Balaton vízszintje elérheti a 110 centiméteres szabályozási maximumot, megkezdődtek az előkészületek a Sió-zsilip megnyitására. Ennek részeként folyik a Siófok belterületén megsérült mederszakasz végleges helyreállításának tervezése. Ha előbb lesz szükség a zsilip megnyitására, akkor a már elkészült ideiglenes terv alapján hajtják végre a mederszakasz helyreállítását.

Három évvel ezelőtt – amikor sokáig nem lehetett megnyitni a Sió-zsilipet a tolnai térség árvíz és belvízvédelme miatt – rekordot döntött a Balaton vízszintje, évtizedek óta először érte el a 129 centimétert. Ekkor a Kapos Sióba ömlő árhulláma miatt nem tudták a Balaton többletvízét leengedni a Sión, mert az visszaduzzasztást okozott volna. Ehhez hasonló helyzet idén ismét kialakulhat, így a Balaton mélyen fekvő, délnyugati településeinél fel kell készülni a kiöntések megelőzésére homokzsákokkal és szivattyúkkal – ismertette a szakember.

Találatok: 27

Hidak magassága és méretei a Dunán

Dunai hidak magassága

dunaihid

Liste der Donaubrücken
Die angegebenen Durchfahrtshöhen entsprechen dem Abstand (in m) zwischen der tiefsten Stelle der Brückenunterkante im Bereich der gesamten Fahrrinnenbreite und dem Höchsten Schifffahrtswasserstand (HSW).
Die angegebenen Durchfahrtsbreiten beziehen sich auf die Breite der Fahrrinne bei Regulierungsniederwasserstand (RNW).
Der Referenzzeitraum für die Berechnung von HSW und RNW erstreckt sich auf die Jahre 1961-1990.
Durchfahrtsöffnung 2
Durchfahrtsöffnung 1
Haupt-
(LU, stromabwärts gesehen) Bezugspegelstand (HSW 1961-1990)
(RU, stromabwärts gesehen)
Nr. Strom-km RU LU Bezeichnung der Brücke Anmerkungen
nutzung
Höhe (m) Breite (m) Richtung Höhe (m) Breite (m) Richtung
1 2.414,25 DE DE Maximiliansbrücke (Kelheim) Straße 5,25 17,00 T+B –– –– –– 540 cm Kelheim
2 2.412,72 DE DE Europabrücke (Kelheim) Straße 6,80 31,00 T+B –– –– –– 540 cm Kelheim
3 2.410,10 DE DE Straßenbrücke Saal Straße 7,10 64,00 T+B –– –– –– 480 cm Oberndorf
4 2.401,92 DE DE Eisenbahnbrücke Poikam Bahn 7,05 28,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Bad Abbach
5 2.401,74 DE DE Wehrbrücke Bad Abbach Straße 6,40 48,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Bad Abbach
6 2.400,28 DE DE Wirtschaftswegbrücke Bad Abbach Straße 6,45 48,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Bad Abbach
7 2.387,59 DE DE Autobahnbrücke Sinzing Straße 40,80 49,00 T+B –– –– –– 480 cm Oberndorf
8 2.386,71 DE DE Eisenbahnbrücke Sinzing Bahn 10,46 48,00 T+B –– –– –– 480 cm Oberndorf
9 2.385,67 DE DE Eisenbahnbrücke Mariaort Bahn 8,65 32,00 T+B –– –– –– 480 cm Oberndorf
10 2.381,13 DE DE Autobahnbrücke Pfaffenstein (Regensburg) Straße 6,75 39,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Regensburg
11 2.381,04 DE DE Wegbrücke Pfaffenstein (Regensburg) Fußgänger 6,60 39,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Regensburg
12 2.380,17 DE DE Oberpfalzbrücke (Regensburg) Straße 6,40 67,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Regensburg
13 2.379,56 DE DE Protzenweiherbrücke (Regensburg) Straße 5,95 12,00 T+B –– –– –– 520 cm Regensburg-Schwabelweis Durchfahrtshöhenanzeiger; Neubau: 2011, Anhebung auf 6,40
14 2.378,39 DE DE Nibelungenbrücke (Nordarm, Regensburg) Straße 6,95 50,00 T+B –– –– –– 520 cm Regensburg-Schwabelweis
15 2.376,82 DE DE Eisenbahnbrücke Schwabelweis Bahn 5,95 34,00 T 6,00 33,00 B 520 cm Regensburg-Schwabelweis Durchfahrtshöhenanzeiger
16 2.376,33 DE DE Straßenbrücke Regensburg-Schwabelweis Straße 8,65 101,00 T+B –– –– –– 520 cm Regensburg-Schwabelweis
17 2.369,64 DE DE Straßenbrücke Donaustauf Straße 8,75 101,00 T+B –– –– –– 520 cm Regensburg-Schwabelweis
18 2.358,26 DE DE Autobahnbrücke Wörth Straße 8,10 138,00 T+B –– –– –– 520 cm Regensburg-Schwabelweis
19 2.353,32 DE DE Straßenbrücke Pfatter Straße 7,35 85,00 T+B –– –– –– 600 cm Pfatter Höhe innerhalb der Durchfahrtsempfehlung: 8,05
20 2.321,82 DE DE Straßenbrücke UH Schleuse Straubing Straße 8,30 24,00 T+B –– –– –– 505 cm Straubing
21 2.320,00 DE DE Agnes-Bernauer-Brücke (Straubing) Straße 8,85 66,00 T+B –– –– –– 505 cm Straubing
22 2.316,98 DE DE Straßenbrücke Reibersdorf Straße 8,85 71,00 T+B –– –– –– 505 cm Straubing
23 2.311,27 DE DE Eisenbahnbrücke Bogen Bahn 5,00 43,00 T+B –– –– –– 620 cm Pfelling Durchfahrtshöhenanzeiger
24 2.308,40 DE DE Straßenbrücke Bogen Straße 9,00 75,00 T+B –– –– –– 620 cm Pfelling
25 2.290,12 DE DE Autobahnbrücke Metten Straße 8,60 71,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf
26 2.285,90 DE DE Eisenbahnbrücke Deggendorf [Neubau] Bahn 8,00 90,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf In Bau; Fertigstellung: 2010
27 2.285,87 DE DE Eisenbahnbrücke Deggendorf [Bestand] Bahn 4,70 39,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf Durchfahrtshöhenanzeiger
28 2.285,49 DE DE Autobahnbrücke Fischerdorf (Deggendorf) Straße 8,40 89,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf
29 2.284,59 DE DE Maximilianbrücke (Deggendorf) Straße 8,60 89,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf
Stand: März 2010 Liste der Donaubrücken | Seite 1
Durchfahrtsöffnung 2
Durchfahrtsöffnung 1
Haupt-
(LU, stromabwärts gesehen) Bezugspegelstand (HSW 1961-1990)
(RU, stromabwärts gesehen)
Nr. Strom-km RU LU Bezeichnung der Brücke Anmerkungen
nutzung
Höhe (m) Breite (m) Richtung Höhe (m) Breite (m) Richtung
30 2.282,52 DE DE Autobahnbrücke Deggenau Straße 9,65 82,00 T+B –– –– –– 540 cm Deggendorf Höhe im Scheitel: 10,59
31 2.266,23 DE DE Donau-Wald-Brücke (Winzer) Straße 8,60 62,00 T+B –– –– –– 480 cm Hofkirchen Höhe im Scheitel: 11,25
32 2.249,16 DE DE Straßenbrücke Vilshofen (Marienbrücke) Straße 8,00 89,00 T+B –– –– –– 480 cm Hofkirchen teilerneuert
33 2.234,26 DE DE Autobahnbrücke Schalding Straße 35,75 100,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Kachlet Höhe im Scheitel: 36,35
34 2.230,63 DE DE Kabelsteg Kachlet Kabel 8,50 24,00 T+B 8,50 24,00 T+B Stauspiegel Kachlet
35 2.230,42 DE DE RMD Schleusenbrücke Kachlet Straße 9,40 27,00 T+B 9,40 27,00 T+B 780 cm Passau-Donau
36 2.230,28 DE DE Eisenbahnbrücke Steinbach (Passau) Bahn 6,30 59,00 T+B –– –– –– 780 cm Passau-Donau Durchfahrtshöhenanzeiger
37 2.230,10 DE DE Franz-Josef-Strauß-Brücke (Passau) Straße 11,00 67,00 T+B –– –– –– 780 cm Passau-Donau
38 2.226,96 DE DE Schanzlbrücke (Passau) Straße 7,70 101,00 T+B –– –– –– 780 cm Passau-Donau
39 2.225,75 DE DE Luitpoldbrücke (Passau) Straße 5,15 80,00 T+B –– –– –– 780 cm Passau-Donau Höhe im Scheitel: 5,95; Durchfahrtshöhenanzeiger
40 2.223,28 DE DE Eisenbahnbrücke Kräutelstein Bahn 9,50 92,00 T 9,50 71,00 B 780 cm Passau-Donau
41 2.203,28 DE DE Kranbrücke Jochenstein Kran 7,70 24,00 T+B 7,70 24,00 T+B Stauspiegel Jochenstein
42 2.194,10 AT AT Straßenbrücke Niederranna Straße 7,93 101,60 T+B –– –– –– 281,80 m Kager-Niederranna Höhe im Scheitel: 8,43

Dunai hidak magassága
43 2.162,92 AT AT Fußgängerbrücke Schleuse Aschach Fußgänger 8,23 24,00 T+B 8,23 24,00 T+B 280,70 m OW Schleuse Aschach
44 2.162,68 AT AT Schleusenbrücke Aschach Schleuse 10,96 24,00 T+B 10,96 24,00 T+B 266,22 m UW Schleuse Aschach
45 2.159,97 AT AT Straßenbrücke Aschach Straße 8,63 125,40 T+B –– –– 265,69 m Aschach-Agentie Höhe im Scheitel: 9,28
46 2.146,73 AT AT Schleusenbrücke Ottensheim-Wilhering Schleuse 9,78 24,00 T+B 9,78 24,00 T+B 256,89 m UW Schleuse Ottensheim
47 2.135,10 AT AT Nibelungenbrücke (Linz) Straße 7,52 90,10 T+B –– –– –– 545 cm Linz Höhe im Scheitel: 7,75
48 2.133,83 AT AT Straßen- und Eisenbahnbrücke Linz Straße/Bahn 7,42 78,50 T+B –– –– –– 570 cm Linz-Eisenbahnbrücke Durchfahrtshöhenanzeiger
49 2.133,46 AT AT Voest-Brücke (Linz) Straße 9,57 152,60 T+B –– –– –– 556 cm Linz-Voest-Brücke Höhe im Scheitel: 10,45
50 2.127,73 AT AT Straßenbrücke Steyregg Straße 8,29 70,40 T 8,11 73,60 B 251,59 m Steyregger-Brücke Höhe im Scheitel 8,54 (D1) bzw. 8,32 (D2)
51 2.127,68 AT AT Eisenbahnbrücke Steyregg Bahn 8,40 71,30 T 8,39 71,70 B 251,59 m Steyregger-Brücke
52 2.119,45 AT AT Schleusenbrücke Abwinden-Asten Schleuse 10,67 24,00 T+B 10,67 24,00 T+B 244,82 m UW Schleuse Abwinden
53 2.111,05 AT AT Straßen- und Eisenbahnbrücke Mauthausen Straße/Bahn 8,10 72,70 T 8,09 72,50 B 547 cm Mauthausen
54 2.094,50 AT AT Schleusenbrücke Wallsee-Mitterkirchen Schleuse 9,96 24,00 T+B 9,96 24,00 T+B 232,44 m UW Schleuse Wallsee
55 2.080,82 AT AT Straßenbrücke Grein Straße 8,59 99,70 T+B –– –– –– 228,42 m Grein-Straßenbrücke Höhe im Scheitel: 10,75
56 2.060,42 AT AT Kranbrücke Schleuse Ybbs-Persenbeug Schleuse 8,01 24,00 T+B 8,01 24,00 T+B 226,50 m OW Schleuse Persenbeug
57 2.060,15 AT AT Schleusenbrücke Persenbeug Straße 9,42 24,00 T+B 9,42 24,00 T+B 217,85 m UW Schleuse Persenbeug
58 2.043,60 AT AT Straßenbrücke Pöchlarn Straße 8,91 80,70 T 8,31 80,90 B 214,31 m Donaubrücke Pöchlarn Höhe im Scheitel: 10,91 (D1) bzw. 10,38 (D2)
59 2.038,12 AT AT Schleusenbrücke Melk Schleuse 9,96 24,00 T+B 9,96 24,00 T+B 207,67 m UW Schleuse Melk

Dunai hidak magassága
60 2.034,43 AT AT Straßenbrücke Melk Straße 9,62 132,70 T+B –– –– –– 709 cm Melk-Straßenbrücke Höhe im Scheitel: 13,38
61 2.003,53 AT AT Straßenbrücke Stein – Mautern Straße 7,53 79,30 T+B –– –– –– 195,47 m Stein-Straßenbrücke Durchfahrtshöhenanzeiger; Brücke wird voraussichtl. 2010 gehoben
62 2.001,51 AT AT Eisenbahnbrücke Krems Bahn 7,85 70,00 T 7,93 72,00 B 194,83 m Krems-Eisenbahnbrücke
Stand: März 2010 Liste der Donaubrücken | Seite 2
Durchfahrtsöffnung 2
Durchfahrtsöffnung 1
Haupt-
(LU, stromabwärts gesehen) Bezugspegelstand (HSW 1961-1990)
(RU, stromabwärts gesehen)
Nr. Strom-km RU LU Bezeichnung der Brücke Anmerkungen
nutzung
Höhe (m) Breite (m) Richtung Höhe (m) Breite (m) Richtung
63 1.999,77 AT AT Straßenbrücke Krems Straße 8,40 110,90 T+B –– –– –– 194,43 m Krems-Straßenbrücke Höhe im Scheitel: 8,50
64 1.991,30 AT AT Donaubrücke Traismauer Straße 8,00 120,00 T+B –– –– –– 194,10 m Donaubrücke Traismauer Höhe im Scheitel: 11,10; In Bau; Fertigstellung: 2010
65 1.979,80 AT AT Schleusenbrücke Altenwörth Schleuse 11,16 24,00 T+B 11,16 24,00 T+B 181,32 m UW Schleuse Altenwörth
66 1.965,50 AT AT Straßenbrücke Tulln-West (Rosenbrücke) Straße 9,77 150,80 T+B –– –– –– 177,71 m Tulln-Rosenbrücke Höhe im Scheitel: 11,13
67 1.963,15 AT AT Straßen- und Eisenbahnbrücke Tulln Straße/Bahn 7,76 77,30 T 7,90 78,80 B 177,32 m Tulln
68 1.949,23 AT AT Schleusenbrücke Greifenstein Schleuse 9,56 24,00 T+B 9,56 24,00 T+B 167,44 m UW Schleuse Greifenstein
69 1.932,62 AT AT Nordbrücke (Wien) Straße 8,41 65,00 B 8,16 58,00 T 623 cm Wien-Nordbrücke Höhe im Scheitel: 8,53 (D1) bzw. 8,35 (D2)
70 1.932,57 AT AT Nordsteg (Wien) Fußgänger 8,81 65,00 B 8,50 58,00 T 622 cm Wien-Nordbrücke
71 1.931,71 AT AT Floridsdorfer Brücke (Wien) Straße/Tram 8,32 118,00 T+B –– –– –– 643 cm Wien-Floridsdorferbrücke Höhe im Scheitel: 9,18
72 1.931,20 AT AT Nordbahnbrücke (Wien) Bahn 8,12 67,00 B 8,15 65,00 T 666 cm Wien-Nordbahnbrücke
73 1.931,17 AT AT U6-Brücke (Wien) U-Bahn 7,71 67,00 B 7,85 65,00 T 666 cm Wien-Nordbahnbrücke
74 1.930,45 AT AT Brigittenauer Brücke (Wien) Straße 8,53 128,00 T+B –– –– –– 161,59 m Brigittenauerbrücke Höhe im Scheitel: 11,23
75 1.928,90 AT AT Reichsbrücke (Wien) Straße 7,88 60,00 B 7,94 59,00 T 743 cm Wien-Reichsbrücke Höhe im Scheitel: 8,42 (D1 & D2)
76 1.925,99 AT AT Donaustadtbrücke (Wien) Straße 8,24 126,00 T+B –– –– –– 847 cm Wien-Praterbrücke Teilw. Überlagerung der Fahrspuren in der Durchfahrtsöffnung
77 1.925,76 AT AT Praterbrücke (Wien) Straße 7,91 131,00 T+B –– –– –– 847 cm Wien-Praterbrücke Höhe im Scheitel: 7,94
78 1.924,96 AT AT Ostbahnbrücke (Wien) Bahn 8,03 66,00 B 7,99 65,00 T 919 cm Wien-Ostbahnbrücke
79 1.921,05 AT AT Kraftwerksbrücke KW Freudenau Schleuse 9,76 24,00 T+B 9,74 24,00 T+B 155,95 m UW Schleuse Freudenau
80 1.920,87 AT AT Fußgängerbrücke KW Freudenau Fußgänger 8,52 59,00 T+B –– –– –– 155,95 m UW Schleuse Freudenau Höhe im Scheitel: 9,06
81 1.917,70 AT AT Rohrbrücke Mannswörth Rohrleitung 11,16 125,80 T+B –– –– –– 572 cm Mannswörth-Rohrbrücke Höhe im Scheitel: 13,11
82 1.914,35 AT AT Barbarabrücke (Schwechat) Rohrleitung 10,98 113,50 T+B –– –– –– 586 cm Barbarabrücke Höhe im Scheitel: 12,64
83 1.886,25 AT AT Straßenbrücke Hainburg Straße 13,17 114,40 T+B –– –– –– 512 cm Hainburg-Straßenbrücke Höhe im Scheitel: 13,26
84 1.871,35 SK SK Most Lafranconi (Bratislava) Straße 11,03 120,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava Höhe im Scheitel: 15,88
85 1.869,10 SK SK Nový most (Bratislava) Straße 11,46 180,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava Höhe im Scheitel: 12,12
86 1.868,14 SK SK Starý most (Bratislava) Straße/Bahn 7,59 86,00 T 7,59 67,00 B 643 cm Bratislava Neubau geplant
87 1.867,30 SK SK Most Apollo (Bratislava) Straße 10,00 210,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava
88 1.866,40 SK SK Prístavný most (Bratislava) Straße/Bahn 11,06 170,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava
89 1.819,30 SK SK Schleusenbrücke Gabčíkovo Schleuse 9,01 34,00 T+B 8,99 34,00 T+B 115,01 m Medved’ov
90 1.806,35 HU SK Medve-híd/Most Medve (Medved’ov) Straße 8,77 76,00 T 9,19 76,00 B 550 cm Medved’ov Höhe am linken Fahrrinnenrand (D1): 9,15
91 1.770,40 HU SK Komáromi-híd (Eisenbahn) Bahn 8,65 90,00 T 8,68 90,00 B 600 cm Komárno
92 1.767,80 HU SK Komáromi-híd (Straße) Straße 8,35 80,00 B 8,35 80,00 T 600 cm Komárno Höhe im Scheitel: 9,08 (D1 & D2)
93 1.718,80 HU SK Esztergom (Štúrovo) (Maria Valeria híd) Straße 9,91 80,00 B 9,91 80,00 T 508 cm Štúrovo
94 1.659,74 HU HU M0 Északi (Budapest Nord) Straße 13,21 150,00 T+B –– –– –– 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 13,53
95 1.654,50 HU HU Újpesti-híd (Budapest) Bahn 9,50 80,00 T 9,50 80,00 B 668 cm Budapest 2008 erneuert und gehoben
Stand: März 2010 Liste der Donaubrücken | Seite 3
Durchfahrtsöffnung 2
Durchfahrtsöffnung 1
Haupt-
(LU, stromabwärts gesehen) Bezugspegelstand (HSW 1961-1990)
(RU, stromabwärts gesehen)
Nr. Strom-km RU LU Bezeichnung der Brücke Anmerkungen
nutzung
Höhe (m) Breite (m) Richtung Höhe (m) Breite (m) Richtung
96 1.651,40 HU HU Árpád-híd (Budapest) Straße 7,82 70,00 T 7,85 70,00 B 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 8,16 (D1) bzw. 8,19 (D2)
97 1.648,70 HU HU Margit-híd (Budapest) Straße 4,98 60,00 T 5,58 60,00 B 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 9,79 (D1) bzw. 9,94 (D2)
98 1.647,00 HU HU Lánchíd (Széchenyi) (Budapest) Straße 7,36 130,00 T+B –– –– –– 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 8,20 auf 80 m Breite
99 1.646,00 HU HU Erzsébet-híd (Budapest) Straße 7,42 180,00 T+B –– –– –– 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 8,72 auf 80 m Breite
100 1.645,30 HU HU Szabadság-híd (Budapest) Straße 9,54 80,00 T+B –– –– –– 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 9,54
101 1.644,30 HU HU Petőfi-híd (Budapest) Straße 8,30 80,00 T+B –– –– –– 668 cm Budapest Höhe im Scheitel: 9,47
102 1.643,20 HU HU Lágymányosi-híd (Budapest) Straße 9,15 60,00 T 9,15 60,00 B 668 cm Budapest
103 1.643,10 HU HU Déli-híd (Budapest) Bahn 9,15 60,00 T 9,15 60,00 B 668 cm Budapest
104 1.632,81 HU HU M0 híd (Budapest Süd) Straße 10,00 100,00 T 10,00 100,00 B 668 cm Budapest
105 1.571,70 HU HU Pentele-híd (Dunaújváros-Dunavecse) Straße 11,86 198,80 T+B –– –– –– 551 cm Dunaújváros Höhe im Scheitel: 13,31; Höhe am RU Fahrrinnenrand: 14,76
106 1.560,55 HU HU Dunaföldvári-híd (Dunaföldvár) Straße/Bahn 8,73 74,00 T 8,73 74,00 B 546 cm Dunaföldvár
107 1.498,80 HU HU Szekszárdi-híd (Szent László) (Bogyiszló) Straße 9,50 100,00 T 9,50 100,00 B 755 cm Dombori Höhe im Scheitel: 11,55
108 1.480,22 HU HU Bajai-híd (Türr István) (Baja) Straße/Bahn 8,09 60,00 T 8,40 60,00 B 805 cm Baja
109 1.424,47 HR RS Drumski most Bezdan – Batina Straße 9,50 120,00 T+B –– –– –– 596 cm Bezdan Höhe im Scheitel: 9,80
110 1.366,73 HR RS Drumski most Erdut – Bogojevo Straße 9,00 120,00 T+B –– –– –– 635 cm Bogojevo
111 1.366,50 HR RS Drumsko-železnički most Erdut – Bogojevo Straße/Bahn 8,15 97,70 T+B –– –– –– 635 cm Bogojevo
112 1.297,06 HR RS Drumski most Bačka Palanka – Ilok Straße 9,71 150,00 T+B –– –– –– 589 cm Ilok
113 1.257,60 RS RS Most Slobode (Novi Sad) Straße 13,63 240,00 T+B –– –– –– 599 cm Novi Sad Höhe im Scheitel: 16,10; Höhe am RU Fahrrinnenrand: 18,43
114 1.255,10 RS RS Varadinski most (Novi Sad) Straße 9,50 124,00 T+B –– –– –– 599 cm Novi Sad Höhe im Scheitel: 11,10
115 1.254,25 RS RS Drumsko-železnički most Novi Sad (Žeželj) Straße/Bahn 6,82 91,30 T+B –– –– –– 599 cm Novi Sad Für den Neubau werden derzeit die Planungsunterlagen erarbeitet.
116 1.232,05 RS RS Drumski most Beška Straße 37,20 180,00 T+B –– –– –– 599 cm Novi Sad Höhe im Scheitel: 42,93
117 1.232,03 RS RS Drumski most Beška [Schwesternbrücke] Straße 37,20 180,00 T+B –– –– –– 599 cm Novi Sad In Bau, Fertigstellung: 2010
118 1.166,60 RS RS Drumsko-železnički most Pančevo (Beograd) Straße/Bahn 9,15 150,00 T 9,15 150,00 B 636 cm Zemun
119 1.112,90 RS RS Most Gasovoda Smederevo Rohrleitung 12,37 140,00 T+B –– –– –– 680 cm Smederevo
120 1.112,10 RS RS Drumski most Smederevo – Kovin Straße 10,53 120,00 T+B –– –– –– 680 cm Smederevo
121 1.045,12 RO RO Straßenbrücke Moldova Veche Straße 23,71 150,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Eisernes Tor I
122 942,90 RS RO Straßen-/Kranbrücke (Ðjerdap I/Portile de Fier I) Schleuse 10,00 34,00 T+B 10,40 34,00 T+B Stauspiegel Eisernes Tor I Brücke rechtsufrig von 10,00 auf 13,50 anhebbar
123 942,60 RO RO Servicebrücke (Ðjerdap I/Portile de Fier I) Schleuse –– –– –– 10,40 34,00 T+B Stauspiegel Eisernes Tor I Brücke nur linksufrig
124 863,55 RO RO Straßenbrücke (Portile de Fier II) Schleuse –– –– –– 13,50 34,00 T+B Stauspiegel Eisernes Tor II Schleuse linksufrig
125 863,00 RS RS Straßenbrücke (Ðjerdap II) Schleuse 13,87 34,00 T+B –– –– –– Stauspiegel Eisernes Tor II Schleuse rechtsufrig
126 796,10 BG RO Most Vidin – Kalafat/Podul Calafat-Vidin Straße/Bahn 20,55 150,00 T 20,55 150,00 B 702 cm Calafat In Bau, Fertigstellung: 2011
127 488,70 BG RO Straßen- und Eisenbahnbrücke Rousse Straße/Bahn 13,91 150,00 T 13,91 150,00 B 707 cm Giurgiu 3. Durchfahrtsjoch zw. D1 und D2; Breite: 76,00, Höhe: 14,40 / 21,82
128 300,07 RO RO Straßen- und Eisenbahnbrücke Cernavodă Straße/Bahn 24,90 170,00 T+B –– –– –– 604 cm Cernavodă
Stand: März 2010 Liste der Donaubrücken | Seite 4
Durchfahrtsöffnung 2
Durchfahrtsöffnung 1
Haupt-
(LU, stromabwärts gesehen) Bezugspegelstand (HSW 1961-1990)
(RU, stromabwärts gesehen)
Nr. Strom-km RU LU Bezeichnung der Brücke Anmerkungen
nutzung
Höhe (m) Breite (m) Richtung Höhe (m) Breite (m) Richtung
129 300,00 RO RO Eisenbahnbrücke Cernavodă Bahn 30,96 182,00 T+B –– –– –– 604 cm Cernavodă
130 237,80 RO RO Straßenbrücke Vadu Oii – Giurgeni Straße 17,70 150,00 T 15,20 148,00 B 644 cm Hîrşova Höhe im Scheitel: 20,70 (D1) bzw. 19,35 (D2)
HAFENEINFAHRTEN
1 2.127,16 AT AT Hafen voest Linz Bahn/Rohr 6,65 60,50 T+B –– –– –– 251,56 m Linz-VOEST-Hafen Höhe im Scheitel: 7,01
2 1.999,70 AT AT Hafen Krems Straße 8,81 23,00 T+B –– –– –– 194,00 m Thallern Höhe im Scheitel: 9,06
3 1.920,10 AT AT Hafen Wien-Freudenau Straße 7,77 34,00 T+B –– –– –– 599 cm UW Donaukanalmündung Höhe im Scheitel: 9,07
4 1.916,80 AT AT Ölhafen Lobau Rohrleitung 10,96 44,00 T+B –– –– –– 583 cm Hafenzufahrtskanal
5 1.866,25 SK SK Hafen Bratislava (Prístavný most) Straße/Bahn 11,06 50,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava
6 1.865,40 SK SK Hafen Bratislava-Pálenisko Rohrleitung 11,88 40,00 T+B –– –– –– 643 cm Bratislava
7 1.767,00 SK SK Hafen Komárno Straße 5,25 40,00 T+B –– –– –– 600 cm Komárno Höhe im Scheitel: 7,67
BORCEA-ARM
1 42,30 RO RO Eisenbahnbrücke Feteşti-Cernavodă Bahn 18,64 140,00 T+B –– –– –– 639 cm Călăraşi
2 42,22 RO RO Straßen-/Eisenbahnbrücke Feteşti-Cernavodă Straße/Bahn 18,04 140,00 T+B –– –– –– 639 cm Călăraşi
DONAU-SCHWARZMEER-KANAL
Die Mindestdurchfahrtshöhe unter den sieben Brücken des Donau-Schwarzmeer-Kanals beträgt durchgängig 16,50 m über dem Normalwasserstand.
ABKÜRZUNGEN
Nr. = laufende Nummer
RU = rechtsufrig
LU = linksufrig
T = für Talfahrer
B = für Bergfahrer
OW = Oberwasser einer Stauhaltung
UW = Unterwasser einer Stauhaltung
GENUTZTE QUELLEN
Nationale Wasserstraßenverwaltungen, Donaukommission, elektronische Wasserstraßenkarten, WESKA – Europäischer Schiffahrts- und Hafenkalender
HAFTUNGSAUSSCHLUSS
via donau übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen.

 

 

https://www.dunaihajout.eu/dunai_hidak_magassaga.pdf

A Duna átfolyik a következő országokon és városokon (a forrástól a torkolatig):

A Duna keresztülfolyik 4 fővároson.

Találatok: 204

A Balaton vízszintje 2013

sio_zsilip balatonA Balaton vízszintje 2013 Március 31.-én

HIDROLÓGIAI ADATOK
Észlelés: 2013. március 31.
Állomáskód
Állomásnév
Tó neve
Vízállás [cm]
Változás 24 óra alatt [cm]
Vízhozam [m3/s]
Víz- hőmérséklet [°C]
Jégállapot
tegnap
ma
reggel
este
reggel
442613
Fertörákos
Fertö-tó
83
//
//
//
//
//
//
442558
Agárd
Velencei-tó
145
147
148
3
//
4,6
//
442550
Siófok
Balaton
99
99
105
6
//
3,9
//
442632
Balatonakali távj.
Balaton
99
99
102
3
//
3,9
//
442633
Tihany Rév távj.
Balaton
100
101
104
4
//
3,7
//
442600
Balaton átlag
Balaton
96
//
98
2
//
//
//

A Balaton átlag vízszintje Április 14 -én 118 cm

HIDROLÓGIAI ADATOK
Észlelés: 2013. április 14.
Állomáskód
Állomásnév
Tó neve
Vízállás [cm]
Változás 24 óra alatt [cm]
Vízhozam [m3/s]
Víz- hőmérséklet [°C]
Jégállapot
tegnap
ma
reggel
este
reggel
442613
Fertörákos
Fertö-tó
88
//
88
0
//
11,6
//
442558
Agárd
Velencei-tó
161
161
161
0
//
11,7
//
442550
Siófok
Balaton
120
120
120
0
//
9,2
//
442632
Balatonakali távj.
Balaton
117
117
118
1
//
9,1
//
442633
Tihany Rév távj.
Balaton
118
118
119
1
//
7,7
//
442600
Balaton átlag
Balaton
117
//
118
1
//
//
//

Sió csatorna megnyitása várható időpontja: 2013.

https://www.dunaihajout.hu

Találatok: 20

Egyedülálló folyami tengeri horgász lehetőség!

Egyedülálló folyami tengeri horgász lehetőség!horgasz

2013 Májusában vitorlásommal végighajózok a Balatontól Sió Csatorna, Duna, Fekete tenger, Égei tenger,Földközi tenger és végül az Adriai tenger. ezen az úton lehetóség nyílik útközben is és az este kikötések alkalmával minden nap más helyen horgászni, amennyiben szeretnél jelentkezni ne késlekedj. www.dunaihajout.hu
06703125626

Találatok: 14

Szerbia tanácsok

Szerb elektronikus navigációs térkép (ECDIS)
https://www.plovput.rs/elektronske-navigacione-karte
Szerb navigácós térkép (pdf)
https://www.plovput.rs/plovidbene-karte

 

Elérhető külképviselet/ek: Belgrádban nagykövetség és konzuli hivatal | Szabadkán főkonzulátus

Biztonság:

Tájékoztatjuk a magyar állampolgárokat, hogy az ország koszovói határvidékén (főleg Észak-Koszovó) biztonsági kockázattal kell számolniuk.

Az ország ezen részei az utazás és ott tartózkodás szempontjából “II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek” kategóriába tartoznak. A térségbe utazó magyar állampolgárok különös körültekintéssel készüljenek fel utazásukra, tanúsítsanak fokozott elővigyázatosságot az utazás idején, illetve lehetőség szerint, a körülmények javulásáig egyes helyekre való utazásukat halasszák későbbre.

Amennyiben a külföldi nem Szerbia felől lépett be Koszovóba, a szerb-koszovói határon a szerb hatóságok nem engedik be az országba.

A Vajdaság területén- és főként a magyarok lakta Észak-Bácskában és a Tisza-mentén- a magyar turista szívesen látott vendég.

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Terrorizmus:

Bár e térségre nem jellemzőek a terrorista, szélsőséges csoportok akciói, Szerbia Európa más részeihez hasonlóan, nem mentes a terrorizmus fenyegetésétől.

Tüntetések, sportesemények

Tüntetésekre – főként a fővárosban – időnként sor kerül, javasoljuk ezek helyszíneinek az elkerülését. Az utóbbi időszakban ugyanakkor a tüntetések nem fajultak külföldi intézmények és érdekeltségek elleni támadássá, mint az korábban többször is előfordult.

Szerbia sportszerető ország, több sportágban világklasszis versenyzőkkel és csapatokkal büszkélkedhet – ez utóbbiakat sokszor magyar riválisaikkal sorsolják össze. Felhívjuk az ideérkező magyar szurkolók figyelmét, hogy a nagyobb egyesületek szurkolótáborainak a „kemény magja” néha – a stadionokon belül és kívül is – provokatív magatartást tanúsít, összetűzést kezdeményez a vendégszurkolókkal, legyenek azok hazaiak vagy külföldiek. Célszerű nem „felülni” az esetleges provokációnak, illetve a magyar szurkolók se kezdeményezzenek ilyet.

Bűnözés, közbiztonság:

A szerbiai közbiztonsági helyzet, összességében és általánosságban európai szintű, de a tömegrendezvények közelében, illetve az utazó számára ismeretlen helyeken indokolt a biztonsági szabályok fokozott betartása. Figyeljünk értékeinkre a zsúfolt közterületeken, a repülőtereken és a tömegközlekedési eszközökön.

Az erőszakos bűncselekmények leggyakrabban a szervezett bűnözéssel függnek össze. Az utóbbi években volt példa fegyveres erőszak elszigetelt eseteire néhány nagyobb városban, de ezek nem külföldiek ellen irányultak, hanem maffiajellegű leszámolások voltak.

Minden elszenvedett bűncselekményt (útlevél ellopását is) és az úti okmány elvesztését is mielőbb jelenteni kell a rendőrségen (rendőrségi sürgősségi szám: 192), és jelezni célszerű az illetékes magyar külképviseleten (a Belgrádi Nagykövetség Konzuli Osztályán, illetve a Vajdaság területéről a Szabadkai Főkonzulátuson).

Szerbia egyes részein időnként etnikai feszültségek tapasztalhatók, ami külön kockázati tényező. A tüntetésektől való távolmaradás ezen esetekben is ajánlatos!

Az utazóknak figyelemmel kell lenniük arra, hogy a biztonsági helyzet Szerbia déli részén gyorsan változhat. A Dél-Szerbián átutazóknak ajánlatos a helyzetről a belgrádi nagykövetségünkön érdeklődni az utazás megkezdése előtt. Többnapos tartózkodást Szerbia déli részén nem javasolunk.

Vajdaság:

A Vajdaság a magyar állampolgárok számára biztonságos térségnek számít. Az elmúlt három évben nem érte atrocitás az ide utazó magyar állampolgárokat, csak tömegrendezvényen keveredtek néhányan kisebb incidensbe. A közbiztonság a tartományban jó. A szabadkai „ócska piacon” gyakori a zsebtolvajlás. Évente két – három magyar állampolgár sérelmére is elkövetnek ilyen bűncselekményt. Az utakon és a közterületeken erős a rendőri jelenlét. Koszovó elismerését követően sem alakult ki magyarellenes hangulat a tartományban, az ide utazó magyar látogatókat nem érte atrocitás. Azt tanácsoljuk az ide utazó magyar állampolgároknak, fokozottan tartsák tiszteletben a fogadó ország szabályait, tartózkodjanak a provokatív magatartástól!

Utazás, közlekedés biztonsága:

Gyakori a közlekedési szabálysértések elkövetőivel szembeni rendőri fellépés. A helyszíni pénzbírság összege a jogszabály szerint nem haladhatja meg a 3 000 dinárt (1 euró kb. 100 dinár körül mozog), de a minősített esetekben eljáró ügyeletes bíró akár 25 000 dináros pénzbírságot is kiszabhat, és 60 napig terjedő szabadságvesztéssel büntetheti a szabálysértés elkövetőjét.

Természeti és egyéb katasztrófák:

Az ország középső és déli részén az utóbbi években előfordultak földrengések. Az idei télen pedig – ugyancsak délen – a nagy hó okozott komoly gondokat.

Az állami, illetve önkormányzati hatóságok és intézmények viszonyulása a velük kapcsolatba kerülő magyar állampolgárokkal:

A hatóságok részéről megkülönböztető magatartás nem tapasztalható, de a rendőrség fellépését, eljárását (elsősorban közlekedési szabálysértési eljárásoknál) a magyar beutazók sok esetben túlságosan szigorúnak értékelik. A gyorshajtást jelentős pénzbüntetés sújthatja, illetve súlyos esetekben a körzetileg illetékes szabálysértési bíró elé is rendelhetik az ügyet. Az utakon gyakran mérik a sebességet.

A biztonság, közbiztonság szempontjából leginkább kockázatos területek, országrészek:

Szerbia déli részén, a presevói és bujenováci térségben fel nem robbant akna és lőszer fordulhat elő. Ha gyanús tárgyat észlel, ne érjen hozzá, hanem jelentse a rendőrségen!

Beutazási, tartózkodási és munkavállalási feltételek:

Az EU tagországainak és a schengeni zóna államainak polgárai – 2010. június 12-étől kezdődően – 90 napot nem meghaladó időtartamú látogatás esetén érvényes személyi azonosító igazolvánnyal is beléphetnek Szerbiába. Ideiglenes személyi igazolvánnyal nem lehet átlépni a határt.

Ha Szerbiából Koszovóba is be szeretnének utazni, akkor a szerbiai beutazáskor igazolást kell kérniük (csak kérésre adják) a szerb határon a Szerbiába történő belépésről, és azt a szerb hatóságok kérésére a szerb–koszovói határon fel kell mutatniuk. A személyi igazolvánnyal nem rendelkező kiskorúak kizárólag úti okmánnyal utazhatnak be Szerbiába. Akik 90 napnál hosszabb ideig kívánnak Szerbiában tartózkodni, továbbra is csak érvényes úti okmánnyal léphetnek be az országba.

Érvényes úti okmányokkal rendelkező magyar állampolgárok vízum nélkül utazhatnak be Szerbia területére, és ott az első beutazás időpontjától számított 6 (hat) hónapon belül összesen, legfeljebb 90 (kilencven) napig tartózkodhatnak, átutazhatnak és kiutazhatnak.

Tájékoztató a magyar állampolgárokra is vonatkozó szerbiai idegenrendészeti szabályokról:

1. A magyar állampolgárok turistaként és munkavállalási vagy jövedelemszerzési céllal is vízummentesen utazhatnak be, azonban 24 órán belül kötelesek bejelenteni szállásukat a helyi rendőrkapitányságon. (A szálloda 12 órán belül jelent róla.)

2. Tartózkodási engedély igénylése esetén szükséges további eljárás

Cégalapítási célra kérendő tartózkodási engedély esetén:

 • a kereskedelmi bíróság által kiállított cégbejegyzési határozattal
 • és az alapító okirattal;

Munkavállalásra szóló ideiglenes tartózkodási engedély esetén:

 • a kereskedelmi bíróság által kiállított cégbejegyzési határozattal,
 • a cég ügyviteli és a tárgyévre vonatkozó mérlegével,
 • a céggel megkötött munkaszerződéssel,
 • valamint a munkaerő-piaci intézet szakvéleményével,

továbbá a rendőrség által a lakcímbejelentésről kiállított igazolással, az érvényes útlevéllel, a rendőrségtől kapott, kitöltött kérdőívvel, a szálláshely igazolásával és két arcképpel kell felkeresni a szálláshely szerinti rendőrkapitányságot. Az ügy sajátosságaitól függően a rendőrség további dokumentumokat kérhet.

A munkaerő-piaci hatóság szakvéleményére nincs szükség abban az esetben, ha a munkaviszonyt külföldi állampolgárral létesíti a munkavállaló abból a célból, hogy üzleti és technikai együttműködésről, hosszú távú termelési együttműködésről, technológia-átadásról és külföldi beruházásról szóló szerződésből fakadó szakmai kötelezettséget teljesítsen.

3. Cégalapítási és munkavállalási céllal beutazók esetén a tartózkodási engedély megszerzéséhez beadott kérelem hiányzó dokumentumai utólag pótolhatók. Az eljárás 15–20 napig tart. Helyi ügyvéd igénybevétele segíti az ügyintézést. Az ideiglenes tartózkodási engedély és a többszöri ki- és beutazást lehetővé tevő vízum az első alkalommal általában hat hónapra szól, később egy évre.

A tartózkodási és letelepedési engedély kérelmezése esetén ajánlott a 2009. április 1-től hatályos új idegenrendészeti törvény alaposabb megismerése.

A külföldiekről szóló törvény (kihirdetve: Szerb Köztársaság Hivatalos Közlönye, 97/08) 11. szakaszának 3. bekezdése alapján 2009. szeptember 10-én meghozott kormányrendelet a külföldi Szerb Köztársaságba történő beléptetése megtagadásának szűkebb feltételeiről:

1. szakasz

1. Ha nem rendelkezik a Szerb Köztársaság területén való tartózkodáshoz, továbbá a származási ország területére való visszautazáshoz, illetve egy harmadik országba való tranzitáláshoz szükséges anyagi fedezettel, illetve ha az anyagi fedezet más módon nem biztosított;
2. Ha járvánnyal fertőzött területről érkezik, s nem rendelkezik oltási bizonyítvánnyal vagy egyéb bizonyítvánnyal, mellyel igazolni tudja, hogy nem szenved betegségben;
3. Ha ezt megkövetelik a Szerb Köztársaság és állampolgárainak közrendjére vagy közbiztonságára vonatkozó feltételek;
4. Ha bizonyos nyilvántartásokban nemzetközi szabálysértőként szerepel.
Az 1. szakaszban foglalt feltételek fennállását a határőrök állapítják meg (a továbbiakban: az illetékes szerv).

2. szakasz

A külföldinek elrendelik a beléptetés megtagadását a Szerb Köztársaság területére, ha az illetékes szerv megállapítja, hogy a külföldi nem rendelkezik az egy napra szükséges 50 euró értékű anyagi fedezettel.
Az 1. szakaszban foglalt anyagi fedezet igazolásaként elfogadható a megfelelő értékű pénzösszeg készpénzben, bankszámlakivonat, utazási csekk, hitelkártya, valamint garancialevél. Ez nem kell, ha a külföldi a külföldi diplomáciai-konzuli képviseletek és nemzetközi szervezetek meghívására érkezik, illetve ha látogatásának célja a Szerb Köztársaságnak történő gazdasági és humanitárius segélynyújtás.

3. szakasz

A külföldinek – amennyiben az Egészségügyi Világszervezet jelentései alapján az egészségügyi minisztérium által járvánnyal fertőzött területnek minősített helyről érkezik – a lakosság fertőzésektől való védelméről szóló előírásoknak megfelelően elrendelik a Szerb Köztársaság területére való beléptetésének megtagadását, ha a bemutatott igazolványokból látható, hogy a külföldi nem rendelkezik oltási bizonyítvánnyal vagy egyéb olyan bizonyítvánnyal, amellyel igazolni tudja, hogy nem szenved betegségben.
Az a külföldi, aki az e szakasz 1. bekezdésében foglalt, az egészségügyi állapotra vonatkozó bizonyítvánnyal rendelkezik, egészségügyi felügyelet alá kerül, ha járvánnyal fertőzött országokból érkezik, illetve olyan országokból, amelyekben olyan rendezvényeket tartanak, amelyeken nagy a fertőzés kockázata, és ha a fertőzések valamelyike veszélyt jelenthet a Szerb Köztársaság lakosságára nézve.
Az egészségügyi megfigyelésre vonatkozó intézkedés a lakosságnak a fertőzéses megbetegedésektől való védelmével kapcsolatos előírásokkal összhangban történik.

4. szakasz

A külföldinek megtagadják a Szerb Köztársaságba való beléptetését, ha az illetékes szerv megállapítja, hogy a külföldi tartózkodása veszélyt jelenthet a Szerb Köztársaság és állampolgárainak közbiztonságára és közrendjére.
A biztonsági szervek adatainak alapján, azzal a személlyel kapcsolatosan, akinek az országba való beléptetése biztonsági akadályt képezhet, oly módon, hogy a Szerb Köztársaság területén történő tartózkodása elfogadhatatlan biztonsági kockázatot jelent, az illetékes szerv a külföldinek megtagadja a Szerb Köztársaság területére való beléptetését a következő esetekben:
1) ha résztvevője vagy tagja olyan szervezetnek, melynek céljait tiltja a Szerb Köztársaság Alkotmánya és törvényei, továbbá nemzetközi szerződés vagy a nemzetközi jog általánosan elfogadott szabályai;
2) ha azon szervezet tagja, illetve olyan személy, aki, illetve amely más országok olyan szervezeteivel áll kapcsolatban, amelyek működését illetően alapos a gyanú, hogy rejtett, törvényellenes, felforgató tevékenységük a Szerb Köztársaság érdekei ellen irányulnak;
3) aki résztvevője vagy tagja katonai jellegű szervezeteknek, valamint az a személy, aki részt vett vagy tagja volt az ilyen jellegű szervezeteknek.

5. szakasz

A külföldinek megtagadják a Szerb Köztársaságba való beléptetését, ha az illetékes szerv a nemzetközi szabálysértőkről vezetett megfelelő nyilvántartásba való betekintésből megállapítja, hogy a külföldi abban nemzetközi szabálysértőként szerepel.
A biztonsági szervek nyilvántartása alapján az illetékes szerv a nemzetközi szerződés alapján megtagadja a Szerb Köztársaság területére történő beléptetést annak a külföldinek, aki:
1) részt vesz más államok, illetve azok állampolgárai ellen irányuló terrorista cselekmények finanszírozásában, tervezésében, előkészületeiben, támogatásában vagy végrehajtásában, vagy tagja terrorista szervezetnek;
2) a határon átnyúló szervezett bűnözésben, e tevékenység finanszírozásában, tervezésében, előkészítésében, támogatásában vesz részt, vagy tagja ilyen jellegű szervezetnek, illetve az effajta bűncselekménnyel foglalkozó hálózatnak.

Tudnivalók az országról

Közlekedés

Felhívjuk állampolgáraink figyelmét, hogy Szerbiában november 1 és április 1 között kötelező a téli gumi használata. A téli gumikon a gumi abroncsainak mintázati mélysége nem lehet 4 mm-nél kevesebb. A fenti időszakban lakótelepülésen kívül kötelező a hólánc megléte is, melyet a meghajtott kerékre kell szerelni azokon az útszakaszokon ahol kijelölten kötelező a hólánc használata havas, jeges úton.

A tiszai folyami határátlépés különös szabályai

A magyar-szerbiai határszakaszon egyre nagyobb népszerűségnek örvend a Tiszán való hajózás, csónakázás, melynek a megszokott közúti határátkeléshez képest eltérő szabályait a Magyar Népköztársaság Kormánya és a Jugoszláv Szocialista Szövetségi Köztársaság Kormánya között a tiszai hajózásról 1956-ban kötött Megállapodás szabályozza.

Természetesen az EU-tagállamai és Szerbia közötti vízummentességi megállapodás alapján a magyar állampolgárok belépése a folyami határátkelőhelyeken (elsősorban Magyarkanizsán/Kanjiza) is vízummentesen történik. Ugyanakkor a vadvíz veszélyes üzem, és éppen ezért a határon történő belépést a szerbiai hatóságoknál előre be kell jelenteni, hogy a szerbiai révkapitányságok az utasok biztonsága érdekében időben értesíteni tudják a vízi rendőrséget, a mentőszolgálatot, és a határátkelőt.

A nem kereskedelmi, és nem szervezett turisztikai hajózás szabályai

I. A határátlépés szándékát az egyéni utas vagy utasok tekintetében a szerbiai kapcsolattartó (evezős klub, turisztikai egyesület, helyi önkormányzat, vagy más hasonló szervezet) kell, hogy bejelentse az illetékes szerbiai révkapitányságnál egyéni utasok esetében néhány nappal, regattában történő hajózás (több csónak együttes haladása) esetén pedig 15 nappal a tervezett határátlépés előtt. A szerbiai kapcsolattartó kijelölése elengedhetetlen, mivel a révkapitányság csak ettől a kapcsolattartótól veheti át határátlépési kérelmet.

II. Az írásos bejelentésnek tartalmaznia kell az utasok számát, a vezető, vagy más felelős személy személyi adatait, a csónakok számát, típusát, a szerbiai kapcsolattartó megnevezését és elérhetőségét.

III. Minden esetben meg kell várni a révkapitányság visszaigazolását (Odobrenje), mivel ez a dokumentum igazolja, hogy a fent említett szakszolgálatok értesítése megtörtént.

Révkapitányság Zenta/Senta: www.plovput.rs/kapetanija-senta

Jó utazást kívánunk!

Szerbia földrajzi helyzetéből következően a Balkán fő tranzitállama. Útjai összekötik Nyugat- és Közép-Európát Görögországgal és Törökországgal. Keresztirányban ezek biztosítják a közlekedést Bulgária irányából Bosznia-Hercegovina és Horvátország felé. A legfontosabbak: magyar államhatár–Szabadka–Újvidék–Belgrád-Nis autópálya Macedónia irányában (E-75, észak dél), valamint a Dimitrovgrád–Nis–Belgrád-autóút (E-80), onnan Sremska Mitrovicán keresztül autópálya Horvátország felé (E-70, kelet-nyugat).

Szerbia tranzitország jellege fokozott megterhelésnek teszi ki az utakat, amelyek főleg a turistaszezon idején, a nyári hónapokban túlterheltek. Ezt csak fokozza iskolaév végén, majd ősszel, az iskolaév elején, illetve az iskolai szünetekben, a gyakran ugyanabban az időben meginduló hazai és külföldi vendégmunkás-áradat.

Az utak általános állapota elfogadható, helyenként azonban rossz minőségű. Ez utóbbi főleg a vidéki utakra jellemző, különösen a közlekedésre nézve kedvezőtlen időjárás esetén legyünk óvatosak. A legrosszabb hírű főút az „Ibarska Magistrala” (a Koszovót és Szerbiát összekötő út).

A téli gumi használata a november 1. és április 1. közötti időszakban kötelező.

2012 elejére szinte teljesen megépült a magyar–szerb országhatár és Újvidék (Novi Sad) közötti autópálya, így az utazás a korábbi autóút jelentette veszélyek eltűnésével biztonságosabb lett.

Úthasználati díj fizetésekor a fizetőkapuknál euróban is lehet fizetni, de a piacinál rosszabb árfolyamon számolják át, így a dinárban történő fizetés ajánlott. A sebességkorlátozások: autópályán 120 km/h, autóúton 100 km/h. A sebességkorlátok túllépése jelentős bírságot vonhat maga után. A külföldi, köztük a magyar forgalmi rendszámú gépjárművek vezetői – már csak a nyelvtudás hiánya miatt is – hátrányos helyzetbe kerülhetnek közlekedési szabálysértés esetén. Tanácsoljuk, hogy fokozattan ügyeljenek a közlekedési szabályok, különösen a sebességhatárok betartására, még akkor is, ha a helyiek ezt nem tartják be!

Az autó és a vezető dokumentumain túl érvényes biztosítási zöldkártyával is rendelkezni kell. A biztonsági öv használata kötelező. Ittas vezetésnek számít, ha a vezetőnél 0.03% fölötti véralkoholszintet állapítanak meg.

További, naprakész útinformáció található a Szerb Autós Motoros Szövetség honlapján, angol, német és szerb nyelven: www.amss.rs.

A tömegközlekedés általánosságban elavult gépparkkal rendelkezik, és zsúfolt. A taxi használata biztonságos, és aránylag olcsó. Csak hivatalosan megjelölt taxit használjunk.

A vonatközlekedés – különösen télen – általában lassú.

Ajánlott mindenre kiterjedő utas- és balesetbiztosítás megkötése.

Határhelyzet

A magyar hatóságok minden évben kiemelt figyelmet fordítanak a nyári idegenforgalmi szezonban Magyarországon áthaladó tranzitforgalom várakozásmentes ellenőrzésére. Az elmúlt évek tapasztalatai alapján ugyanakkor elmondható, hogy az utasok nagy része szinte kizárólag a főbb közlekedési útvonalakon fekvő határátkelőhelyeket választja határátlépésre. Ennek következtében az áteresztő kapacitást sokszorosan felülmúló forgalom jelenik meg egy rövid időn belül adott határátkelőhelyen, ugyanakkor a néhány kilométerre lévő másik határátkelőhely nincs kihasználva. Felhívjuk az utasok figyelmét, hogy a magyar hatóságok legnagyobb igyekezete ellenére is kialakulhatnak több órás várakozások a határátkelőhelyeknél. Ilyen esetekben a torlódás csökkentése érdekében a magyar rendőrség időszakosan átirányíthatja az utasok egy részét egy másik határátkelőhelyre. A nyári meleg időjárás nagyon megnehezíti a határátlépésre való várakozás elviselését, ezért felhívjuk az utasok figyelmét, hogy mindenképpen gondoskodjanak a megfelelő mennyiségű innivalóról.

A magyar-szerb határszakaszon zsúfoltság esetén a Röszke-Horgoš autópálya határátkelőhely helyett javasoljuk a következő határátkelőhelyeket:

1. Tompa-Kelebia közúti határátkelőhely 24 órás nyitva tartással, irányonként 2-2 határforgalmi sávval a személygépkocsik részére, Szabadka (Subotica) után gyors csatlakozási lehetőség az E-75 számú nemzetközi útra. A Tompa-Kelebia közúti határátkelőhely az M5 autópálya – 54. számú út – Soltvadkert – 53. számú út – Kiskunhalas – Tompa útvonalon érhető el.

2. Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelőhely 07.00 – 19.00 óra közötti nyitva tartással, magyar, szerb és EU-s állampolgárok számára, irányonként 2-2 határforgalmi sávval a személygépkocsik részére, Szabadka irányában gyors csatlakozási lehetőség az E-75 számú nemzetközi útra. A Bácsalmás-Bajmok közúti határátkelőhely az M5 autópálya – 54. számú út – Soltvadkert – 53. számú út – 55. számú út – Tataháza – Bácsalmás útvonalon érhető el.

3. Hercegszántó-Béreg (Bački breg) közúti határátkelőhely 24 órás nyitva tartással, irányonként 2-2 határforgalmi sávval a személygépkocsik részére, Zombor – Kúla – Verbász (Sombor – Kula – Vrbas) irányába csatlakozási lehetőség az E-75 számú nemzetközi útra. Hercegszántó-Bački breg közúti határátkelőhely az M0 autópálya – M6 (E-73) autópálya – Bátaszék – 55. számú út – Baja – 51. számú út – Hercegszántó útvonalon érhető el.

4. Tiszasziget – Gyála (Djala) kis kapacitású közúti határátkelő (nyitvatartás 07:00-19:00-ig, magyar, szerb és EU-s állampolgárok számára. Szeged-Szőreg felől közelíthető meg).

Vámszabályok és egyéb jogszabályok:

A határon mindenki köteles a szolgálatot teljesítő vámhivatalnoknak mindennemű poggyászt vagy úti holmit bejelenteni, és a vámeljárásban részt venni.

Szerbiába vámmentesen bevihető a személyes poggyász, a saját vagy a család szükségleteire szolgáló dolgok (pl. orvosi eszköz, kempingcikkek), pótalkatrészek, könyvek, sporteszközök és díjak stb. E kategóriába tartozik 1 liter tömény szesz, 200 darab cigaretta vagy ennek megfelelő mennyiségű dohány, valamint a személyes szükségletekre szolgáló mennyiségű gyógyszer bevitele is.

Az országba tilos bevinni lőfegyvert és lőszert (a vadászfegyverek és a hozzájuk tartozó muníció ideiglenes, engedélyezett behozatalát kivéve), mérgező és egyéb veszélyes anyagokat, vegyszereket, az állam érdekeit veszélyeztető anyagokat (pl. kábítószer) stb.

Történelmi, kulturális, művészeti értéket képviselő tárgyak kiviteléhez szükséges az illetékes minisztérium (a szerb külgazdasági minisztérium) engedélyének és az illetékes szerv hozzájárulásának előzetes beszerzése. Az előbbi minisztérium engedélye szükséges a vadtrófeák kiviteléhez is.

Utazás előtt mindenképpen érdemes további információt beszerezni a NAV www.vam.hu honlapján vagy a 06 (1) 470-4121, illetve a 06 (1) 470-4122-es telefonszámán.

Deviza be- és kivitele:

Szerbiában a nemzetközileg elismert bankkártyákat elfogadják. A szerbiai jogszabályok értelmében külföldi (és szerb) állampolgár korlátlan összegben hozhat be Szerbiába készpénzben valutát, azonban, ha a valuta értéke meghaladja a 10.000 (tízezer) eurót, akkor azt a határon egy erre rendszeresített nyomtatványon be kell jelenteni a vámnak. A vám által hitelesített nyomtatványt meg kell őrizni, mert csak ennek birtokában engedélyezett a 10.000 euró feletti valuta kivitele Szerbiából készpénzben. (A „félreértések” elkerülése végett a határon mielőbb nyomtatványt kell kérni, azt kitölteni, és ezt követően jelentkezni a vámnál.)

10.000 eurónál kisebb értékű valuta bejelentés nélkül vihető be Szerbiába, és vihető ki onnan, ugyanakkor az esetleges későbbi félreértések elkerülése végett belépéskor ajánlatos minden jelentősebb pénzösszegről vámhatósági bizonylatot kérni.

10.000 eurónál nagyobb értékű valutát akkor vihet ki a külföldi Szerbiából, ha bemutatja a Szerbiába történt beutazáskor a szerbiai vámtól kapott igazolást az összeg bejelentéséről. Szintén megteheti, ha Szerbiában bankkártyával vett fel készpénzt, és erről bizonylattal rendelkezik.

Tízezer eurónál nagyobb értékű szerb dinár csak abban az esetben vihető be Szerbiába, ha külföldön, bankban szerezték be, és erről a beutazó fel tudja mutatni a bank igazolását. Szerb dinárt a külföldi (személyenként) 10.000 (tízezer) euró értékben vihet ki Szerbiából. Ha egyidejűleg dinárt, valutát és utazási csekket akar kivinni Szerbiából vám- és egyéb igazolás nélkül, akkor ezek együttes értéke nem haladhatja meg az 10.000 eurót.

Helyi törvények, szokások:

Kábítószer birtoklása vagy kereskedelme szigorú büntetést von maga után, többnyire hosszú és szigorú börtönbüntetéssel sújtják.

Tilos katonai, vagy rendőrségi objektumok és/vagy személyek fotózása vagy filmezése!

Főleg a Vajdaság északi részén sokan beszélnek magyarul, a szerb anyanyelvűek zöme, különösen a fiatalok, angolul is megfelelő szinten beszélnek.

Gyakorta felmerülő kérdések az utazással kapcsolatban, hasznos információk

1. Igaz-e, hogy a Szerbiába történő utazáshoz jelenleg érvényes személyi igazolványon vagy útlevélen kívül semmilyen más okiratra nincs szükség? Az autós turistáktól kérhetik még a forgalmi engedélyt, a jogosítványt és a kötelező felelősségbiztosítást igazoló nemzetközi zöldkártyát is, de ezeken kívül ugye mást nem?

Szerbiába érvényes útlevéllel vagy személyi igazolvánnyal lehet beutazni. Az autós turistáktól a fentiekben felsoroltakat kérhetik. Közúti ellenőrzés során a gépjárművek kötelező felszerelését is ellenőrzik.

2. Aki nem saját autóval utazik, attól kérhetik-e a tulajdonos írásbeli meghatalmazását az autó kiviteléhez? Szükséges a meghatalmazást közjegyzői okiratba foglalni? Kell-e nemzetközi jogosítvány?

Kérhetik. A szerb autóklub tájékoztatása szerint elfogadják a Magyar Autóklub által kiállított nemzetközi meghatalmazást. (Lásd a Magyar Autóklub honlapját.) Szerbiában a magyar állampolgároktól nem kérnek nemzetközi vezetői engedélyt.

3. Igaz-e, hogy a szerb határon elvileg kérhetik, hogy a turista igazolja a tartózkodása időtartamára elegendő, legkevesebb napi 50 euró meglétét? Mennyire fordul elő ténylegesen, hogy ezt ellenőrzik?

Belépéskor kérhetik a napi 50 euró meglétét, ami készpénzzel, utazási csekkel, hitelkártyával, vagy meghívás esetén garancialevéllel igazolható. Nincs arra vonatkozó információnk, hogy a gyakorlatban ennek ellenőrzése milyen gyakran fordul elő.

4. Igaz-e, hogy ha a Szerbiába történő belépéskor 10 ezer eurónál vagy ennek megfelelő értékű más valutánál nagyobb összeggel rendelkezünk, azt a határállomáson be kell jelenteni, és dinár esetén be kell mutatni az átváltásról szóló banki igazolást is? Igaz, hogy kilépéskor csak ez erről kapott igazolás bemutatása esetén vihetünk ki ekkora az összeget Szerbiából?

Szerbiában a deviza behozatal nincs korlátozva, azonban bejelentés nélkül tízezer euró értékű, vagy ennek megfelelő ellenértékű deviza vihető ki az országból. Amennyiben deviza, dinár és utazási csekk van az érintett személynél, azok összege nem haladhatja meg a fenti megengedett összeget. Átutazás esetén a határon kötelező a fenti összeg feletti deviza bejelentése. Javasoljuk, hogy az átváltásról szóló bizonylatot őrizzék meg.

5. Igaz-e, hogy ha Szerbiában nem kereskedelmi szálláshelyen szállunk meg, akkor minden új szálláshely esetén 24 órán belül regisztrálni kell magunkat a helyi rendőrségen? Igaz-e, hogy az erről kapott igazolást a határon kilépéskor kérhetik. Milyen mértékben fordul elő ez a gyakorlatban, és mi a következménye annak, ha valaki nem tudja leadni az igazolást?

A határon kilépéskor kérhetik a szállásbejelentést. 24 órán belül kötelező bejelentkezni a helyi rendőrségen. Ennek elmulasztása következménnyel járhat (pénzbüntetés). A kereskedelmi szálláshelyeken a szállásadó köteles bejelenteni a vendégeket.

6. Szerbiában mekkora jelenleg a megengedett véralkoholszint vezetés közben?

Szerbiában vezetés közben 0,30 mg/ml a megengedett véralkoholszint.

7. Szerbia és Horvátország között milyen, éjjel-nappal nyitva tartó, közúti személyforgalom céljára szolgáló határátkelőhelyek vannak:

Szerbia és Horvátország között az alábbi nemzetközi közúti határátkelőhelyeket lehet igénybe venni:
Bezdan-Batina (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Bačka Palanka-Ilok (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Neštin-Ilok (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Sot-Principovac (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Ljuba-Principovac (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Batrovci-Bajakovo (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely, E70 autópálya)
Bogojevo-Erdut (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)
Šid-Tovarnik (00-24, nemzetközi közúti határátkelőhely)

8. Segélyhívó-számok:

Általános segélyhívószám (még nincs bevezetve)
Rendőrség: 192
Mentők: 194
Tűzoltók: 193

9. Biztonságos-e csapvizet inni Szerbiában?

Szerbiában biztonságos a csapvíz fogyasztása.

10. Mi szükséges kedvenc kutyánk Szerbiába történő beléptetéséhez?

Mikrochipes megjelölés, oltási könyv és kutyaútlevél. Az utazás előtt célszerű érdeklődni a Magyar Ebtenyésztők Országos Egyesületénél.

11. Egyéb hasznos információk

* Javasoljuk, hogy az utazás előtt mindenki kössön utazási biztosítást, amely az egészségügyi költségek mellett a poggyászkár esetén is anyagi biztonságot nyújt. A 20 000 euró összeghatárig terjedő egészségügyi biztosítás megkötése javasolt.
* Javasolt utazási honlap, angol nyelvű információkkal is: www.serbia.travel.rs
* A szerb autóklub (AMSS) javasolja, hogy gépjármű-károsodás esetén az érintett lépjen kapcsolatba a magyar Autóklubbal (amennyiben annak tagja), akik ezt követően felveszik a kapcsolatot a szerb autómentő szolgálattal.

Amennyiben a gépjármű károsodik, a szerb rendőrséget mindenképpen értesíteni kell, hogy a károsodás mértékét bizonylaton (Potvrda) is feltüntessék, mivel ennek hiányában a sérült jármű nem hagyhatja el az országot.

A szolgálat telefonszáma, ha mobiltelefonról tárcsázzuk: (+381 11) 987
A szolgálat telefonszáma, ha szerbiai belföldi vezetékes telefonról tárcsázzuk: (011) 987
A szolgálat telefonszáma, ha Belgrádból vezetékes vonalról tárcsázzuk: 987
(A „0” menüpontot kell megnyomni, amennyiben a kezelővel kíván beszélni; angol nyelven is beszélnek)

Közegészség, egészségügyi helyzet:

A szerbiai tartózkodás és átutazás nem jár a magyarországitól eltérő általános egészségügyi kockázat vállalásával.

Bár az orvosok és az egészségügyi személyzet általában magasan képzett, a kórházak és klinikák felszereltsége általában elmarad az európai színvonaltól.

A Magyarország és Szerbia között kötött kétoldalú megállapodás alapján a magyarországi biztosított állampolgárok ingyenes sürgősségi ellátásban részesülhetnek Szerbiában. A teljes ellátás, illetve az esetlegesen szükséges egészségügyi evakuáció miatt, célszerű átfogó utazási és egészségbiztosítást kötni az utazás időtartamára.

Találatok: 341

Mohács vízi határátkelőhely

Mohács vízi határátkelőhely

2013-03-03

Stábunk a Dunai Vízrendészeti Rendőrkapitányságtól és társszerveitől lehetőséget kapott, hogy a Dunánk közlekedő nagy illetve kishajók nemzetközi vízi határátlépésről valamint az Európai Unióból való ki -és belépés teljes folyamatát bemutassuk nézőinknek!

 

Az Európai Unió által finanszírozott határkikötő Mohácson található a Duna 1443,9-1466 fkm közötti szakaszán .Ezentúl nem Bécsben, hanem a mohácsi kikötőben vámoltatják az Unióba a Dunán érkező szállítmányokat. A létesítmény kétezer négyzetméteres főépületet és a hozzá tartozó irányítótornyot foglalja magába. A kétszintes épületben a Határőrség, a Vám- és Pénzügyőrség és a Vízirendészet mellett az ÁNTSZ és a Katasztrófavédelem irodái kapnak helyet.

Találatok: 79

Média bemutatkozás Iránytelevízió

Média bemutatkozás Iránytelevízió

2013.03.15. -én Az Iránytelevízió műsorán leszek látható, melyben pár szóban az útitervről beszélek,

 

Videó megtekintése az Iránytelevíziónak köszönhetően

ui:
Első televíziós szereplésem úgyhogy ha lehetséges csak módjával tessenek kritizálni 😉
Köszi.
cropped-noe_lati.jpg

Találatok: 24

A mi Dunánk

A 60 részes lírai, szubjektív filmsorozat a Duna folyam útját járja be fekete-erdei forrásától fekete-tengeri torkolatáig. A Duna útja során számos nemzettel találkozik, melyek sorsát évezredek óta a nagy folyó formálja. Sorozatunk célja bemutatni azokat a kincseket, melyek e páratlan folyam útját keresztezik, s kiemelni a Duna azon értékeit, melyek talán napjainkban elfelejtődtek. A fenséges folyó múltjában vájkálva, azt jelenével illusztrálva, azt reméljük, talán a jövőjéért is tehetünk valamit. Szeretnénk ugyanis, ha valaki – éljen bárhol is a Duna-medencében – mindig kimondhatná, “a mi Dunánk”.

Találatok: 41

Duna, ami mindent összeköt

Duna, ami mindent összeköt

Találatok: 24

Jelenlegi pozíció


Balatonvilágos nagyobb térképen való megjelenítése


Találatok: 22

Támogatókat és útitársakat

sio_torkolatDunai hajóútra tervezett indulás 2013 Július
Újpest, Szerbia, Románia, Bulgária, Törökország, Görögország Fekete tenger, Márvány tenger útvonal. A teljes útra is keresek  jelentkezőket vagy akár szakaszokra is. Fantasztikus Dunai túralehetőség.

Gergely Zsolt

info@dunaihajout.hu

06703125626

Amennyiben tudsz kérlek támogass

Erste Bank

11600006-00000000-35326876

IBAN

HU09 1160 0006 0000 0000 3532 6876


Találatok: 2191

Útitervem az aldunán

Útitervem

(Vitorlással a Dunán)

Rólam és a vitorlázásról

Hajózási iránti szenvedélyem régebb időkről való, de az élet úgy hozta, hogy vitorlázni csak 2010-ben állt módomban először. Az akkor tapasztaltak arra ösztönöztek, hogy megszereztem a horvát tengeri motoros és vitorlás vizsgát. 2011-ben magyar kedvtelési célú motoros és hajós jogosítványt, 2012-ben pedig hivatásos jogosítványt is szereztem.

Vitorlásaim

Legelső vitorlásom egy GRUBEN GIPSSY 3 személyes kis vitorlás volt, mellyel a Nyékládháza melletti bánya tavon vitorláztam a szelekkel néha szélcsendekkel, valamint a hullámokkal.

2012-ben teljesült az álmom és tulajdonosa lettem egy 31 lábas Balaton típusú vitorlásnak. 2012 nyarát amennyire időm engedte a Balatonon hajómon töltöttem, így módom volt a vitorlásom tulajdonságait kitapasztalni.

Latorca

Latorca egy 10 személyes mahagóni bútorzatú Balaton 31-es motoros vitorlás. A hajó 9,55 méter hosszú 3 méter széles nagy tágas szalon rész, zuhanyzó, mosdó, wc, konyha, található a hajón.

Műszaki Adatok:

Legnagyobb hosszúság: 9,55 m

Legnagyobb szélesség 3m

Legnagyobb merülés 1,60 m

Vízkiszorítása 3,65 t

Vitorlázat Gros Genua Vihargroß Viharfock Spinnaker

Műszerezettség:

SILVA kombinált sebesség- mélység-vízhőfokmérő

Compass

YAESU FT-7800 hf rádió

STANDARD HORIZON GX-2100 E Ais Hajórádió

Felszereltség:

2x10ST + 2x20ST ENKES csörlő, merev forstag, fockroller, 2 db akkumulátor (indító és munka), pumpás WC + mosdó, hűtő, mosogató, tűzhely, 1,90m belmagasság, fekhely 5 fő részére, fürdőlépcső, fürdőtrepni, orrkilépő

A Terv

1. szakasz

Útvonal a tengerig

Vitorlás utazásom tervezem már egy ideje. A felkészülésben segített Szabó Endre is, aki már jó pár hajót levitt a Dunán a Fekete-tengerig is.

A vitorlásom lejuttatásának a tengerig választhatnám a könnyebb módját is, azaz a hajót kamionnal leszállíttatni a tengerig, és ott vízre tenni, de mivel szeretem a kihívásokat így a kissé nehezebb utat szeretném választani.

Tervem eleje még képlékeny és az időjárást, vagyis a vízállástól függ. Ha jól alakulna a helyzet, akkor Balatonvilágosról, ahol most is áll a hajóm, Siófokra vitorláznék át és ott a Sió zsilipen a Sión egészen a Dunáig haladnék már motor segítségével.

sio_zsilip sio_torkolat

Sió zsilip – Siófok

A Sió dunai torkolata

Ezen útszakasz 120,8 km hosszú lenne, míg a Sió el nem éri a Dunát a Gemenci-erdő mellett. A Sió szélessége 20 és 30 méter, mélysége 0 és 8,8 méter között váltakozik. A víz sebessége függően a siófoki vízeresztéstől és a Duna visszaduzzasztó hatásától, 0,5-4 km/óra lehet. Terveim szerint ezen szakasz megtétele kb. 2 napot fog igénybe venni. Így mintegy 3 nap alatt már a Dunán lehetek az 1497. f km-nél.

A másik verzióm, hogy a hajóm kamionnal a Duna pesti szakaszáig szállíttatom, és onnan indulok el a torkolatig.

Akár egyik akár másik tervem megvalósítható, az 1497 f km 3 nap alatt eljuthatok.

A Duna magyarországi szakasza az 1434. f km-ig tart, erre szakasz terveim szerint mintegy újabb 3 napot tervezek.

A következő országokat érintem a Dunán hajózva: Magyarország, Szerbia, Románia és Bulgária. Az út nagy része kettős határon halad át, azaz a Duna egyik és másik partja is más-más országhoz tartozik.

A szakasz végén visszakerülhet az árboc is és indulhat az igaz vitorlázás élménye a tengereken.

Nevezetességek, érdekességek a tengerig

Természetesen a teljesség igénye nélkül.

 • petervarad_varPéterváradi vár:  dokumentumok 1237-ben Peturwarod néven említik először, 1247-ben épült a többszörösen is megerősített péterváradi vár is. Később a törökök elleni háborúkban is fontos szerep jutott Péterváradnak, de a törököknek 1526. július 27-én sikerült elfoglalni a várat. Az osztrákok először 1687-ben foglalták vissza, véglegesen viszont csak négy évvel később került a Habsburgok kezére. A forradalom és a szabadságharc idején rövid időre magyar kézre került: 1849. június 5-én Kiss Pál honvéd tábornokot nevezték ki az erőd parancsnokává. A magyar uralom nem tartott sokáig, mivel a Habsburgok visszafoglalták. 1918. november elején a szerb katonaság vette birtokába a várat és a környékét. A trianoni békediktátummal az újonnan létrejövő Szerb–Horvát–Szlovén Királysághoz, a későbbi Jugoszláviához került. A második világháborúban, a délszláv államszövetség felbomlása után Szerémséget, így Péterváradot is a Független Horvát Államhoz csatolták.

 • galamboc_varaGalambóc vára: Helyén egykor Columbaria római erőd állott. A várat a rácok (későbbi szerbek) építették, 1334-ben Károly Róbert hódította meg hadjárata során. 1387-ben Lázár szerb fejedelem ostromolta. A török először 1391-ben foglalta el, de ekkor még Perényi Péter visszafoglalta. A szerb várat 1427-ben szerződéssel szerezte meg Zsigmond király, de annak szerb kapitánya a töröknek adta át 12 000 aranyért. 1428-ban Zsigmond ostrom alá vette, de a szultán serege felszabadította, és a király is alig menekült meg. 1458-ban Mátyás serege ostromolta, de a belharcok miatt kénytelen volt az ostromot félbeszakítani. 1481-ben Kinizsi Pál foglalta el, de nemsokára megint török kézre került. 1688-ban Nándorfehérvár eleste után török őrsége feladta. Festői romjai a Duna partján állnak Galambóc mellett.

 • Vaskapu erőmű: A Vaskapu-szoros egy folyami szurdokvölgy a Dunán, a Déli-Kárpátok és a Szerb-érchegység között, Szerbia és Románia határán. A Vaskapu a miocén és pliocén időszakokban létezett Pannon-tenger megszűnésével párhuzamosan jött létre. A szoros tulajdonképpen egy több szakaszból álló, összesen 134 kilométer hosszú rendszer (Galambóci szurdok, Gospodin Vir szurdoka, Nagy és Kis Kazán-szoros, Sip-szurdok). Elnevezése a legtöbb hajózó nép nyelvén is Vaskapu jelentésű.Az ókortól, azaz a nagy népmozgások és a folyami hajózás megindulásától kezdve természetes határként működött a Kárpát-medence és a Balkán északi része között. A hajózás biztonságossá tételének, az Al-Duna szabályozásának gondolatát Széchenyi István vetette fel, s a terveket Vásárhelyi Pállal készíttette el. A munkálatokat már 1834-ben elkezdték, de egy év múlva abbahagyták, és csak 1856-ban nyílt lehetőség a folytatásra. A szabályozott szakaszt 1896-ban adták át. Mára állandó vízi út vezet át itt az Északi-tengertől a Fekete-tengerig, a Rajna–Majna–Duna-csatorna révén. A Vaskapu-szoros alatti szakaszon két vízerőmű működik: a Vaskapu I erőmű 1964 és 1972 között, a Vaskapu II 1977 és 1984 között épült.

 • Kazán-szoroson: Az Al-Duna Szentlászlóvár, Lászlóvára és Szörényvár között tör át a Déli-Kárpátok sziklás hegyei között. E táj mindig vadregényes, a Duna meder sziklás, nehezen hajózható volt. A déli oldalon vezetett a római út, Traianus útja, az északi oldalon a Széchenyi út. A 19. század elején Széchenyi és Vásárhelyi a hajózhatóság idejét a sziklák robbantásaival és csatornák mélyítésével, ill. a part mentén sziklába vágott út építésével növelték. Elérték, hogy a korábbi 150 nap helyett évente 290 nap lett hajózható a Duna itteni szakasza. Alacsony vízállásnál a hajók rakományait szekerekre rakták és a part mentén létesített úton fuvarozták át, s rakták vissza a hajókra. A szerbek és a románok a 70-es évek elejére megépítették Vaskapu duzzasztógátját és vízi erőművét Orsova és Szörényvár között, amely jelentősen megemelte a Duna ezen szakaszán a vízszintet. Egész települések és szigetek kerültek víz alá, s a Traianus út és a Széchenyi út nagy része is. A folyó 600 m szélességről, de a Vaskapu megléte óta 4 km szélességről, csökken a Kazán-szorosban 150-180 m szélesre, és helyenként 80 m mélységű lett. A Kazán-szoros felső része a Nagy-Kazán-szoros, utána van egy kiöblösödés, s az alsó rész a Kis-Kazán-szoros. A Kazán-szoros neve török eredetű, kazan = üst. Az északi oldalon az út a Nagy-Kazán-szorosnál eltávolodik a folyótól.

 • Traianus császár táblája: Marcus Ulpius Traianus császár (Kr.u. 53-117) Dacia meghódítására készülve a Duna e nehéz szakasza mellett vezető út teljes átépítését rendelte el. Ahol lehetett, illetve ahol szükség volt rá, a keskeny sziklaperemeket mély bevágássá szélesítették. Az átépítést és az azt elrendelő, majd irányító Traianus dicsőségét a Kazán-szorosban fennmaradt díszes felirat így örökítette meg: Traianus „a hegyek kivájásával és a támpillérek felemelésével (vagy: eltávolításával – kétértelmű szó) az utat újjáépítette”. A szakasz biztonságos hajózását teljesen megoldó és jelentős energiatermelést adó Vaskapu I. vízlépcső üzembe helyezése, tehát a vízfelszín megemelése előtt – 1970-ben – a jugoszláv kormány az eredeti táblát mintegy 30 méterrel magasabb szintre emelte. Traianus másik nagy alkotása a Turnu Severin-nél (római kori nevén Drobeta) Kr. u. 102-103-ban, tehát 1 év alatt(!) felépített híd volt, amely hídfőinek maradványai ma is láthatók. A Duna szélessége ezen a helyen, még az azóta üzembe helyezett Vaskapu II. vízlépcső duzzasztó hatása előtt is meghaladta a 600 métert, ennek fényében különösen fejet kell hajtanunk az építkezés és annak időtartama előtt. Az építmény maga egy kőpillérekre fektetett faszerkezetű híd volt, amelynek még romjai is jelzik az akkori technika fejlettségét, és amely megörökítésre került a Traianus császár dicsőségére emelt diadalíven, Rómában.

 • Decebel szobra: A Kis-Kazán-szoros az egykori Ogradena falunál. A Mrakonia-öböl partján (ahol a víz a 120 méteres mélységet is eléri) a hírhedt olajmilliárdos, Iosif Constantin Drăgan ötletére és pénzéből faragták sziklába Decebal dák uralkodó szobrát. 40 méteres magasságával és 25 méteres szélességével ez a legnagyobb kőszobor Európában. 1994 és 2002 között tizenkét alpinista szobrász készítette.Latin nyelvű feliratán Drăgan saját nevét is megörökítette.

 • Duna-delta: A Duna-delta délnyugaton a Dobrudzsai-fennsíkkal határos, északon a román–ukrán határt képezi, keleten a Fekete-tengerbe torkollik. A Duna Pătlăgeanca mellett két ágra szakad: északon Chilia és délen Tulcea. A déli ág Ceatal Sf. Gheorghe mellett megint ketté szakad: Sulina és Sfântul Gheorghe (Szent-György). A Chilia-ág a vízhozam 60%-át szállítja. Az évi 67 millió tonnányi hordalék következtében a Duna-delta területe évente kb. 40 négyzetméternyit növekedik. A Sulina-ág a Delta közpén helyezkedik el, és a Chiliától eltérően egyenes vonalú. A medrét állandóan kotorják a hajózhatóság érdekében. A hossza 71 km és a víz 18%-át szállítja. A Szent-György ág délkeleti irányú és 112 km hosszú. A torkolatnál találhatók a Sacalin-szigetek. Jelenleg két mesterséges csatorna is van a Duna-deltán keresztül, mindkettő a román részen. 2004-ben Ukrajna elindította a Bisztroje Csatorna munkálatait amely még egy hajózási útvonalat jelent majd a Duna-Delta ukrán szakasza és a Fekete-tenger között. Az Európai Unió azt tanácsolta Ukrajnának, hogy állítsa le az építést, mivel valószínűleg károsítani fogja a Delta vízvilágát, Románia pedig a Nemzetközi Bíróság elé készül vinni az ügyet. Leonyid Kucsma elnöksége alatt az ukrán fél folytatta az építkezést. Juscsenko elnök 2005-ös romániai látogatása alatt a két fél megegyezett, hogy a csatorna további sorsát szakmai szempontok szerint döntsék el. Hosszú távon Ukrajna mindenképpen csatornát tervez, ha nem a Bisztrojét, akkor egy másikat. 1991-ben a Duna-delta a Világörökség része lett.

2. szakasz

Fekete-tengertől a Földközi-tengerig

Hamarosan!

Találatok: 220

Kezdetek

 

Üdvözlök minden kedves látogatót.

HPIM2824

 

Ezen oldalt azért hoztam létre hogy a kezdetektől nyomon követhető legyen a Balatonról a Dunán keresztül hajóutam

Találatok: 38