Leírás a Tiszáról

 

A Tisza

tisza_550

A Tiszáról röviden
A Tisza a Duna legjelentősebb mellékfolyója, a jelenlegi hossza 962.2 km, a szabályozás előtt
1420 km volt.
A Tisza az Ukrajnában lev Máramarosi-havasokban 1886 m magasságban ered Fekete- és
Fehér-Tisza összefolyásából keletkezik. A vízgyjt területe 157000 km2. A Visó torkolatától
63 km hosszan az ukrán-román határon folyik. Magyarországot a 744.5 fkm-nél éri el.
Tiszabecstl kezddik a 25.2 km hosszú ukrán-magyar határ. A Tisza mindkét partja
Szatmárcsekétl, a 719.3 fkm-tl magyar terület. A 643 fkm-tl, Lónyától 17.2 km-en újra az
ukrán-magyar határon, majd 5 km-en a szlovák határon folyik a 620.8 fkm-ig. Magyarországi
hossza 584 km. A 159.6 fkm-nél átlépi a szerb határt. A Tisza Slankamennél, az 1214.5 fkmnél
ömlik a Dunába.
A Tisza hegyvidéki szakasza 200 km hosszú, az ukrajnabeli Visó torkolatáig tart, nagy
esés, sekély víz folyó. A Fels-Tisza a Szamos torkolatáig (686 fkm) tart, 266.4 km
hosszú, a magyarországi rész csak 58.6 km. Magyarországon ez a rész a leggyorsabb, 3.5-5
km/h sebességgel folyik, 60-100 m széles és 1-2.5 m mély, a meder kavicsos, lejjebb
homokos. A víz tiszta, I. osztályú, de 2-3 °C-kal hidegebb mint a következ szakasz. A víz
járása gyors, órák alatt több métert áradhat, a víz zavarossá, hideggé válik. Nehézségi foka
ZWB-rl ZWC-re, Tiszabecsnél WW I. vadvízzé válhat, hirtelen árhullámra lehet számítani.
Tiszabecstl Szatmárcsekéig kezdknek nem ajánlott a vízitúrázás. A közeli hegyek és a
kanyargós partok miatt ez a szakasz nagyon szép és élvezetes túrázást nyújt.
Mellékfolyói: BP Túr (94.6 km), Szamos (415 km)
A Tisza alföldi szakaszának els része a Szamos-torkolattól Dombrádig terjed, 592 fkm. A
folyó szélessége 100-160 m, mélysége 3-5 m. A víz sebessége 2-3 km/h, nehézségi beosztása
ZWB, Záhonytól ZWA. Kezd vízitúrázók is használhatják. A Szamos szennyez hatása
miatt a víz II. osztályúvá romlik, de 3 °C-kal melegebb is lesz. A part homokos, fürdésre,
kikötésre alkalmas.
Mellékfolyó: BP Kraszna (193 km)
A 2. szakasz Dombrádtól a Tiszalöki-zsilipig (518.2 fkm) tart. A duzzasztóm lassító hatása
érvényesül. A víz tisztább, I. o., melegebb és mélyebb lesz (6-10 m). A folyó 160-200 m
széles, a part agyagos. A szél hullámkelt hatása érvényesül. Nehézségi foka ZWA.
Mellékfolyói: BP Lónyai-csatorna (46.6 km), Keleti-fcsatorna (98 km); JP Bodrog (magyar
szakasz: 52 km)
A 3. szakasz Tiszalöktl Kisköréig (403.2 fkm) tart. Szintén duzzasztott víz, mély, meleg,
lassú (1.1-1.4 km/h), partja iszapos. A Sajó torkolata alatt ismét II. o.-ra szennyezdik.
Tiszafüredtl tószer, e részén a szél hullámkelt hatása veszélyes is lehet.
Mellékfolyó: JP Sajó (magyar szakasz 125 km)
A 4. szakasz Kiskörétl a szerb határig (159.6 fkm) tart. Mindszenttl érezhet az újbecsei
(Szerbia) duzzasztás. A víz 150-250 m széles, 3.5-6 m mély, meleg és tiszta. A Maros
torkolata alatt is II. o. a víz minsége. A part homokos, Algyig fürdésre alkalmas
homokpadokat találni, lejjebb agyagos. Mindszent és Szeged között nagy meleg esetén a víz
elérheti a 27-28 °C-ot is. A vízszint ingadozása lassú, az árvízi magasság a 13 m-t is elérheti.
A víz sebessége 1.1-1.4 km/h.
Mellékfolyói: JP Zagyva (123 km); BP Körös (magyar szakasz 217 km), Maros (magyar
szakasz 50 km).
Hasznos tudnivalók
A Tiszán minden irányban bármilyen típusú csónakkal túrázhatunk. A hajóforgalom kicsi.
A Tisza zavaros és méy víz, a folyó medrét állandóan változtatja. A kanyarok bels
(domború) oldalán lev homokzátonyok is hirtelen mélyülhetnek. Aki nem tud úszni, viseljen
mentmellényt! A folyót átúszni, ittasan evezni és fürödni tilos és életveszélyes. Ne fürödjünk
hidak, zsilipek, kompok, szivattyúk közelében, örvényes helyen, és ott, ahol azt tábla tiltja! A
magas partok közelében óvatosan haladjunk, mert bármikor nagyobb mennyiség föld,
homok, fa zuhanhat ránk.
A kompkötelet ne fogjuk meg, mert sérülést és borulást okozhat! A hajók eltt 300 m-nél,
mellettük 30 m-nél nagyobb távolságra kell elhaladnunk.
A kikötött hajók, uszályok és úszó vízkivételi mvek mellett a víz felli oldalon haladjunk el,
mindig azon az oldalon, ahol a piros-fehér zászló, tábla vagy fény van! A piros jelzés
oldalon elhaladni veszélyes és tilos.
Ugyancsak figyeljük a hajóhidak jelzéseit is; áthaladás a táblával jelzett nyílásban. Itt
nincsenek kötelek, máshol lehetnek, ezért ott veszélyes az áthaladás. Minden esetben tartsuk
be a hídszemélyzet utasításait!
Halászni, horgászni csak az idevonatkozó rendeletek betartásával lehet. A varsákat, hálókat ne
bántsuk!
A Tisza június közepe után “virágzik”, ez a kérészrajzás. A Fels-Tiszán még elfordulhat a
délutáni-esti órákban. Sok a bögöly és a szúnyog.
Minden tiszamenti faluba jár autóbusz és ott vegyesbolt, kocsma is található. Hétköznap a
boltok általában reggel 7-10 és 14-18 vagy 16-19 óra között vannak nyitva, szombaton
azonban csak déleltt. A kocsmák este 20 óráig, az éttermek, cukrászdák délben és
ünnepnapokon is nyitva tartanak. Zöldség és gyümölcs beszerzése rendszerint magánházaknál
lehetséges.
A vízitúrázók a víz partján az 50 m-es sávban táborozhatnak, kivéve a helységek belterületét,
vagy ha a közelben kemping van, és ahol ezt tábla tiltja. Ajánlatos az állatok által használt
utakat, legelket és itatóhelyeket elkerülni.
Mindenhol védjük a természetet, távozáskor a területet állítsuk vissza az eredeti állapotába, a
szemetet égessük, illetve ássuk el! [Az égetés a papírra és a polietilénre, az ásás a szerves
hulladékokra vonatkozik. Fémet, egyéb manyagot tessék csak szépen elvinni a legközelebbi
kukáig! (*Döme*)] A tüzet vízzel oltsuk el, és földdel takarjuk le! Szemetet vízbe ne
dobjunk! rizetlenül ne hagyjuk a felszerelésünket!
Az Alföldön a nyár forró, a leveg 20-35 °C, a víz 18-24 °C, áradáskor 12-15 °C-ra hl, de
mértek már 28 °C-ot is. Július végétl szeptember közepéig ritkán esik, de hetenként egy
záporra, zivatarra számíthatunk.
A Tiszában 45 fajta hal él. A legismertebbek, a békés halak, a kecsegék már csak a Fels-
Tiszán élnek, a duzzasztott vizet nem kedvelik. A márnával hasonló a helyzet. A ponty, az
ezüstkárász és a dévér gyakori. A ragadozók közül a harcsa óriásira n, a holtágakban a
törpeharcsa gyakori, a domolykó, a csuka már csak a Fels-Tiszában van, nemrégen
telepítették be a busát és az amurt, valamint az angolnát.
Gyakoriak a löszfalakban a partifecskék, az ártéri fákon a gémtelepek.
A határvíz közlekedés szabályai:
(engedély nem kell)
Táborozási szándékukat indulás eltt a rendrségen, vagy a határrségen jelezzék! Kötelez a
saját nemzet zászló viselése, a hajó nyilvántartási száma, vagy a tulajdonos nevének és
címének feltüntetése. Csak nappal evezhetünk, a BP-tól 30 m-re távolodhatunk el.
Távcsövezni, fényképezni és átkiabálni, a hajót a vízparton rizetlenül hagyni tilos. [Ó, ez
még az “átkosban” íródott. (*Döme*)]

 

Tisza – kilométer mutató

Tiszabecs és Tokaj között

Jelmagyarázat

közért élelmiszerbolt
TKL torkolat
hajóállomás
vasútállomás
ÜH üdülőhely
CSH csónakház
ÉT étterem, kajálda
HÍD híd (közúti)
VHÍD vasúti híd
{ eleje, kezdete (éljen a vi editor és a ~)
} vége
||| gát
XXX nem evezhető
CSAT csatorna
VAD Vadkemping
FIZ Fizet“s kemping
CAM FIZ vagy VAD
RÉV személyszállító átkelő
KOMP átkelő
KKOMP köteles KOMP
PHÍD pontonhíd
JP jobb part
BP bal part
?P valamelyik part

Kilométer mutató

744,8 itt lép be a Tisza hazánk területére. BP Magyarország { JP Ukrajna
744,5 BP Tiszabecs
744,2 BP vízmérce (-194/+680 cm), alatta szálljunk vízre! A víz sodrása nagy.
740,2 BP Kerüljük el az úszó szivattyútelepet, mert a víz alája sodorhat! A szigeteket a BP ágban kerüljük!
733,5 BP Milota
732,3 SZIG, BP ágban kerüljük{
731,8 SZIG}
731,5 BP 1 km Tiszacsécse
727,5 BP Tiszakóród
727,2 JP TKL Borsava
724,0 BP TKL Túr bukó |||, 3-5 méteres mesterséges vízeséssel!
720,0 BP Szatmárcseke
719,3 BP homokos strand, JP ukrán határ }
717,7 BP a hajdani vízkivételi mű tornya, TKL CSAT
712,0 JP Tarpa 2 km-re, A gátőrháztól mehetünk be a faluba.
707,4 BP TKL Holt-TúrNagyar 1.5 km-re.
705,4 BP Kisar gátőrház, 7 ágy, 35 fő sátorhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
705,0 HÍDJP TivadarFIZ ÜH üdülők, halászcsárda, CAM, kitűnő strand, BP Kisar
704,8 SZIG {, felette nagy zátony BP XXX
703,8 SZIG }
703,5 JP homokos strand és VAD
702,0 BP Igonyának nevezett homokos, kedvelt VADJP nagy örvények
701,4 JP Gulács, strandtól 1 km-re. A folyó sekély.
689,6 BP SZIG { BP VF XXX
689,3 BP SZIG }
688,6 JP Jánd. Közeli üdülőtelep, sok fürdőző, evezős és motorcsónak.
688,2 BP TKL Túr-belvízi-fő-CSAT, alig látszik.
686,0 BP TKL Szamos, Meleg, szennyezett víz.
685,1 JP homokpad, a Vásárosnamény-Gergelyiugornyai strand, FIZÉT, lángossütő, diszkó, vízirendőrőrs, tábor, CSHÜH, melegvízes strand, közért
684,5 BP Vásárosnamény . 80 főre sátorhely és lakóhajón 70 ágy (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
684,4 HÍDVásárosnamény 1.5 km. Szálloda, közért. A kanyar után a Tisza széles és sekély, a JP-n veszélyes sarkantyúk.
682,3 BP TKL Kraszna-CSATJP több sarkantyú. A csatornán 1 km a város.
681,0 BP 1 km Kisvarsány
680,1 SZIG, BP ágban haladjunk!
676,2 JP Tiszaszalka
674,4 JP Tiszavid
675,0 JP BP homokpadok
674,0 BP 2km Varsánygyüre, Gyakori a szembeszél, É-ÉK-i irányból fújva 30-50 cm-es hullámokat kelt.
668,6 KOMPBP 1.5 km AranyosapátiJP Tiszaadony. Itt rakják uszályba a barabási követ.
662,0 JP 1,2 km Tiszakerecseny
659,0 BP 500 m Újkenéz, homokpadra épült
658,0 BP 800 m Mezőladány, temploma a vízről is látszik,
656,0 Benkig kitűnő, hosszú föveny {
655,0 JP 2 km Mátyus
653,0 BP 500 m Benk, a Tisza egyik legszebb része, Az éles kanyarban örvények vannak, emiatt több haláleset történt! föveny }
652,6 BP Benk KKOMP drótkötele belóg. Partközelben haladjunk!
650,8 KOMPBP 1 km TiszamogyorósCSH a komp alatt, ez kijelölt CAM 20-25 főnek szállást is tudnak adni. Mándok 3 km-re van. JP 1 km Lónya. Fekete viperával is találkozhatunk; ne bántsuk, védett!
645,8 BP 2 km Eperjeske
643,0 JP ismét Ukrajna területe {, ügyeljünk a szabályokra, csak BP haladjunk, a határőrök utasításait tartsuk be!
641,3 VHÍDBP határőrség
640,0 BP 500 m Tiszaszentmárton
635,9 JP TKL Csaronda-patak, zsilip és szivattyútelep-ház.
632,8 BP Zsurk
628,8 VHÍD, alatta örvényes.
627,8 HÍD, vízmérce (-309/+751 cm).
627,7 BP Záhonyi gátőrház, 6 ágy (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
627,4 BP ZáhonyÉTközért, rendelő
625,8 JP Magyar-szlovák-ukrán hármas határpont, JP 5 km-es szlovák határszakasz {
624,4 JP strand, még Szlovákiához tartozik.
622,0 BP Györöcske
620,8 JP csíkos tetejű kis ház után határvíz }.
619,0 BP Tiszabezdéd a víztől 3 km-re,
616,6 KKOMP. Vigyázzunk, víz alatti drótkötele is van! BP Tuzsér 500 m, a parton üdülők, CSH, büfé, VAD, a faluban közértJP 1.5 km-re Zemplénagárd. Innen K-re találhatók a szabolcsi almaültetvények.
612,4 BP 1.5 km Komoró. Mindkét parton szép VAD
606,0 JP 1.2 km RévleányvárBP homokos strand.
605,1 KOMPBP TKL CSAT, 2 km Szabolcsveresmart.
601,4 JP szivattyútelep
597,3 BP a meredek part tetején a Füzes csárda, kikötés a ladikoknál. Tiszakanyár. JP ligetes legelők, VAD
593,1 BP vízmérce (-206/+890 cm). Dombrád. Vízirendőrőrs. JP kitűnő homok, kedvelt fürdőhely és VAD
592,0 PHÍD, Egymástól legalább 10 m-re haladjunk! A BP közelében, általában a 3. nyíláson, a tábla alatt, vagy a hídőr utasítása szerint haladjunk át! Vigyázzunk, mert a pontonok között felgyorsul a víz, a többi nyíláson pedig alacsonyan kifeszített drótkötelek vannak! Az átjáró magassága 0.8-1.2 m.
591,6 BP vízisport- és üdülőtelep, CAM, halászcsárda, a lépcsőknél strand, közértFIZ
591,0 JP Cigánd, étterem, közért,
584,3 gyalogrév
583,3 JP 1 km Tiszacsermely, homokos parttal.
578,8 BP TKL Tiszaháti-CSAT, előtte CAM, a gáton túl 300 m Halásztanya gátőrház, 6 ágy, 30 főre CAM sátorozóhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza), 400 m-re halászcsárda, közért és Tiszatelek.
578,0 BP jó VAD, ivóvíz nincs,
576,0 JP 500 m Tiszakarád, étterem
575,0 BP jó homokos strand, A gáton túl CAM, ivóvíz, büfé, JP dióliget.
569,0 BP TKL Belfő-CSAT, 1896-ban épült gőz-szivattyútelep, kéménye 42 m magas. Ivóvíz. Tiszaberceli gátőrház, 3 ágy, 150 fő sátorhely (KÖVIZIG, Nyíregyháza)
568,9 BP vízmérce (-147/+878 cm)
568,6 KOMPBP Tiszabercel. Horgásztanya, 20 főre szállással. 3 km Paszab.
566,5 JP TKL Tiszakarádi-fő-CSAT. A gáton túl régi szivattyúház, kéménye a vízről is látszik.
565,0 BP a lépcsőnél halásztanya, védett erdővel,
564,3 JP magas fákon szürkegém-telep.
563,0 BP homokos strand, VAD, a löszfalban nagy számban fészkel partifecske és gyurgyalag, Fülemüle, harkály, rigó és füzike is látható.
558,9 BP TKL Lónyai-fő-CSAT, szennyezett víz, felette homokos strand. Gávavencsellő
558,5 KOMPBP kisvasúti végállomás, halászcsárda
558,4 HÍD maradványok, JP üdülőtelep, cukrászda, 2.3 km Kenézlő.
557,7 KOMPBP Balsa
555,0 BP a domb mellett a kis homokpart jó kikötőhely, Szabolcs, 500 m-re Közép-Európa legnagyobb földvára 896-ból.
553,1 JP 600 m Zalkod.
551,4 JP kicsiny szélvédett VAD
549,4 BP Timár
548,5 KOMP, árvíznél nehéz a medret követni, ezért a Tokaji-hegy irányába haladjunk!
543,7 JP TKL Bodrog
543,6 HÍD, alatta BP FIZ, a fürdés tilos. JP Tokaj. A Bodrog torkolatában szálloda, csónakkölcsönző, mellette művésztelep.
543,1 VHÍD, alatta BP strand, üdülőtelep, JP vízirendészet és vízügyi szakaszmérnökség, vízmérce (-184/+880 cm)

Forrás: Dömötör Ákos

A Tisza – Tippek vízitúrázóknak – Umann Kornél

https://www.mek.iif.hu/porta/szint/human/turizmus/vizitura/html/index.htm

Találatok: 1046

Vélemény, hozzászólás?